Psykiater: ”Läckan kan ta bort mystiken kring psykoterapi”

Vid det här laget har över 15 000 finländare anmält till polisen att de blivit offer för dataläckan på psykoterapiföretaget Vastaamo. – Vill man se något gott här så kan krisen också föra med sig en normalisering av inställningen till psykoterapi, säger psykiatern och utvecklingsdirektören Kristian Wahlbeck.

Dataintrånget i psykoterapiföretaget Vastaamos register har fått bland annat ungdomsorganisationen Allianssi att kräva bättre samhällsberedskap inför digitala olyckor som skadar offrens psykiska hälsa.
Flera föreningar som arbetar för psykisk hälsa oroar sig för att informationsläckan på psykoterapiföretaget Vastaamo skadat tilliten till psykoterapitjänsterna som helhet. Behovet av psykoterapi finns ändå kvar, både akut och på längre sikt.

ANDRA LÄSER