Forskare plöjde igenom läsarsvaren: Definitionen finlandssvensk består av många olika byggstenar

Hur ska vi definiera Svenskfinland och vad är det att vara finlandssvensk? Anna Henning-Lindblom som forskar i identitetsfrågor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet reder ut begreppen efter att ha tagit del av de många läsarsvar vi fick på våra frågor.

Anna Henning-Lindblom har gått igenom alla de hundratals läsarsvar som rasslade in i samband med HBL:s enkät om Svenskfinland.
Den 29 december 2021 publicerade Hufvudstadsbladet en öppen webbenkät med två frågor om finlandssvenskhet och Svenskfinland. Sammanlagt blev det drygt 30 sidor text om Svenskfinland och finlandssvenskhet. (Läsarsvar som inkluderas i den här artikeln är kursiverade.)
ANDRA LÄSER