Läsarfrågor | Varför blir Östersjön ingen valfråga? Hur ska man rösta så att Sannfinländarna inte blir regeringsparti?

HBL:s politikredaktion svarar på läsarfrågor om riksdagsvalet 2023. Vi har uppdaterat artikeln med en ny fråga om Östersjön. 

Skärgårdshavet lider bland annat av återkommande algblomningar som en följd av övergödningen. En orsak är belastningen från jordbruk i sydvästra Finland.
Susanna Ginmansusanna.ginman@hbl.fi
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
28.03.2023 17:36 UPPDATERAD 31.03.2023 09:33
Peter Buchert: Miljöfrågorna får sällan genomslag i valrörelsen. Bortsett från klimatåtgärder och grön omställning diskuteras de nästan inte alls i år. Östersjön är ett utmärkt exempel.
Östersjöns problem är välkända, och lösningar finns. HBL rapporterade i slutet av februari från John Nurminens stiftelses valdebatt, som handlade bland annat om jordbrukets påverkan på Skärgårdshavet och som i någon mån tangerade vad frågeställaren är ute efter.
Kort sagt finns en bred politisk förståelse för behovet att minska övergödningen av Östersjön, men den omsätts inte i striktare krav på jordbruket. Alla partier vet att bönderna är ekonomiskt hårt pressade och vill inte lägga mer börda på dem.

ANDRA LÄSER