Kesko samarbetsförhandlar – nästan 600 berörs

Kesko har inlett två samarbetsförhandlingsprocesser som omfattar 570 anställda och 114 affärer. Koncernen har ännu inte slagit fast storleken på nedskärningsbehovet.

Bakgrunden till förhandlingarna är företagsaffären där Kesko köpte upp Suomen Lähikauppa som drev butikskedjorna Siwa och Valintatalo. De här butikerna blir nu K-butiker. Totalt 400 butiker ska bli K-butiker, men i en del fall ska man utreda om det är möjligt att fortsätta driva en framgångsrik affärsverksamhet.
Den första samarbetsförhandlingsfasen gäller butiker vars lönsamhet är ifrågasatt. Den gäller 53 butiker och 259 anställda.
– I Suomen Lähikauppas nätverk ingår tyvärr butiker där vi inte kommit på metoder för att fortsätta med en hållbar och lönsam affärsverksamhet, säger Keskos vice vd Jorma Rauhala.
Den andra fasen handlar om butiker där Konkurrens- och konsumentverket beordrat Kesko att avstå eftersom en för stor koncentration skulle vara problematisk med tanke på den lokala konkurrensen. De här förhandlingarna gäller 61 butiker och 311 anställda.
Kesko har förhandlat om att sälja butikerna och tror att åtminstone en del kommer att få nya ägare.

Fakta

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) gav i april Kesko tillstånd att köpa Suomen Lähikauppa. Villkoret var att Kesko säljer 60 Siwa- och Valintatalobutiker till konkurrenterna.
KKV ansåg att Suomen Lähikauppas ekonomiska läge var svårt och att bolaget skulle ha försvunnit från marknaden inom en nära framtid. Andra intresserade inhemska eller utländska köpkandidater fanns inte.
Kesko började i fjol ändra Siwa- och Valintatalobutikerna till K-butiker. Fram till våren har minst 400 butiker gjorts om till K-butiker.
Målet är också att Siwa- och Valintatalobutikerna ska skötas av köpmän inom de närmaste två åren.

ANDRA LÄSER