Många barnfamiljer har problem – färre rådgivningsbesök kan göra det svårare att identifiera behoven

Cronakrisen har drabbat många barnfamiljer hårt, visar en rapport av Institutet för hälsa och välfärd.

Uteblivna och kortade rådgivningstider gör att alla barnfamiljer inte får den hjälp de behöver.
Coronakrisen har gjort de ekonomiska klyftorna större, visar en rapport av Institutet för hälsa och välfärd. Var tredje barnfamilj upplevde sin ekonomiska situation som sämre än förr, bland annat på grund av permitteringar och arbetslöshet.
Inom social- och hälsovården har en stor del av resurserna gått till att bekämpa epidemin. Det har påverkat speciellt barn och unga som är i behov av stöd.
En del av rådgivningens regelbundna kontroller har uteblivit och tider har kortats.
Tuovi Hakulinen, forskningschef vid Institutet för hälsa och välfärd, säger i ett pressmeddelande att rådgivningen är viktig för att identifiera familjernas behov tillräckligt snabbt.
"På rådgivningen är det speciellt viktigt att besöken sker regelbundet och att personalen inte byts ut. Det är enklare att vara öppen med personal man känner. Då kan man i tid identifiera hurdan hjälp som behövs."
ANDRA LÄSER