Dickursby kyrka klar för byggstart – om två år blir det adventsgudstjänst

I februari börjar markarbetet för den nya kyrkan i Dickursby och till advent 2020 ska den stå klar. Den gamla kyrkan är riven, men rivningsarbetet pågår fortfarande i byggnader i det omgivande kvarteret.

Dickursby gamla kyrka är riven, men i kvarteret omkring den tidigare kyrkan pågår rivningsarbetet fram till maj. Innan dess börjar ändå marken beredas för den nya kyrkan.
26.12.2018 11:50 UPPDATERAD 03.01.2019 15:54
Just nu verkar både Vanda svenska församling och Tikkurilan seurakunta tillsammans med Vanda kyrkliga samfällighet i tillfälliga utrymmen vid Fernissavägen norr om Dickursby station. Det fungerar bra och ger god erfarenhet med tanke på framtiden, uppger kyrkoherde Martin Fagerudd.
– När vi får den nya kyrkan med tillhörande kontor klar kommer vi att ha ett öppet landskapskontor där alla sitter tillsammans. Det är en kostnadsfråga att inte bygga egna rum, men det är också bra, för nu lär man känna nya människor som man aldrig träffade tidigare, säger kyrkoherden.
Den gamla kyrkan i centrala Dickursby mitt emot Vanda stadshus är redan riven och Stationsvägen mellan de båda byggnaderna smal och svårframkomlig. Trots att en del av kvarteret runt kyrkan fortfarande står kvar börjar markarbetet för den nya kyrkan i februari allt medan rivningsarbetet i resten av kvarteret pågår fram till maj 2019.
– Den nya kyrkan kommer att ligga lite närmare stationen än den gamla gjorde, på samma plats där bönehuset Betania en gång fanns, säger Vanda kyrkliga samfällighets fastighetsdirektör Sari Turunen.
Byggandet börjar på tomten mot Stationsvägen.
Enligt Turunen har tidtabellen för byggprojektet hittills hållit och rivningsarbetet har gått planenligt. Själva bygget förverkligas så att kyrkan med tillhörande kontorsutrymmen ska stå klara mot slutet av 2020, medan affärsutrymmen och bostäder i kvarteret omkring sedan färdigställs stegvis.

Renovering omöjlig

Den gamla kyrkan i Dickursby var från mitten av 1950-talet och i början av januari kommer Tikkurilan seurakunta att vid en ceremoni öppna den tidskapsel som murades in i stenfoten då det kyrkbygget påbörjades. Beslutet att riva den gamla kyrkan var inte lätt, men bland annat problem med inomhusluften gjorde att en renovering hade blivit dyr eller till och med varit omöjlig.
– Dickursby gamla kyrka var viktig för många församlingsbor, men tyvärr gick den inte att renovera, säger Fagerudd.
Den finska församlingen har via sin webbsida följt rivningen i realtid och församlingsbor har också kunnat berätta om sina minnen från kyrkan, minnen som publiceras på församlingens webb. Minnena gäller allt från dop och konfirmationer till vigslar och begravningar.
Bland dem som skrivit ner sina minnen finns Vanda svenska församlings tidigare kyrkoherde Ilkka Turkka som väl kommer ihåg kyrkans städerska och byggnadens gårdskarl. Städerskan skötte om kansliets blommor och gjorde omgivningen trivsam och gårdskarlen såg till att trapporna till kansliet aldrig var snöiga eller hala, minns Turkka.
Den gamla kyrkan i Dickursby skyddades ursprungligen 2011 som byggnadshistoriskt värdefull, men fuktproblemen i byggnaden gjorde att skyddsbeslutet senare revs upp. Kvar av det Dickursby centrum som byggdes på 1950-talet finns nu bara stadshuset, även det utvidgat med tillbyggnader.
Runt den nya kyrkan ska förutom kontorsutrymmen även affärslokaler och 300 bostäder byggas. Totalt har det nya kvarteret byggrätt för omkring 33 000 kvadratmeter och bostädernas andel av det är cirka 28 000 kvadrat. Av den drygt 20 miljoner euro som nybygget beräknas kosta finansierar bostäderna och affärslokalerna en stor del.

ANDRA LÄSER