Polis misshandlade 30-åring i fyllecell – sägs upp

En äldre konstapel, dömd för den uppmärksammade misshandeln i arresten i Lahtis, har nu sagts upp från sin tjänst.

En äldre konstapel vid polisinrättningen i Tavastland har sagts upp frän sin tjänst. Förutom att ha dömts för grovt vållande av personskada och brott mot tjänsteplikt, har han dömts för 38 olika trafikförseelser.
03.02.2022 15:45 UPPDATERAD 03.02.2022 18:18
Det var i februari 2019 som en 30-årig man togs till en tillnyktringscell i Lahtis. Filmer från övervakningskamera kunde senare visa att han lades på mage på madrassen och blev tryckt mot den så att han förlorade medvetandet och behövde återupplivning.
I tingsrätten dömdes en äldre konstapel till fängelsestraff för grov misshandel och brott mot tjänsteplikt i fallet.
Östra Finlands hovrätt lindrade domen till böter för grovt vållande av personskada och brott mot tjänsteplikt. Hovrätten motiverade det med att det inte handlat om en uppsåtlig misshandel utan att den äldre konstapeln agerat av oaktsamhet.
Nu har poliskonstapeln sagts upp från sin tjänst vid polisinrättningen i Tavastland. Det här motiveras med hovrättsdomen som vunnit laga kraft. Dessutom har den äldre konstapeln tidigare dömts till bötesstraff för 38 trafikförseelser. För dem har han redan avsatts från sin tjänst på viss tid.
Polisinrättningen skriver i ett pressmeddelande att den äldre konstapelns förmåga att verka på det sätt som förutsätts i polisförvaltningslagen har förlorats.
"Förtroendet har också gått förlorat för hans förmåga att överlag följa lagstiftning och bestämmelser som gäller honom", skriver polisinrättningen vidare.
Enligt polisinrättningen finns det vägande skäl att säga upp poliskonstapeln. Beslutet kan ännu överklagas till förvaltningsrätten.

ANDRA LÄSER