Etla höjer sin tillväxtprognos men varnar för risker med pandemin och logistiska flaskhalsar

Ekonomin växer, bland annat tack vare konsumtionen som ökar snabbare än väntat. Den globala tillväxten ger också vind i seglen för Finlands export.

Den privata konsumtionen ökar snabbt då samhället öppnar upp. Pandemin utgör ändå fortfarande en ekonomisk risk.
Den globala ekonomin återhämtar sig från pandemin och snabb tillväxt förväntas framför allt i USA och Kina. Också i Finland förväntas ekonomin återhämta sig snabbt, enligt Näringslivets forskningsinstitut Etla.
"Vi har höjt tillväxtprognosen med en halv procentenhet jämfört med i våras. Justeringen är en följd av att konsumtionen har ökat snabbare än väntat", säger Etlas prognoschef Markku Lehmus i ett pressmeddelande.
Den viktigaste orsaken till den ökade konsumtionen är att samhället öppnas upp.
Arbetsmarknaden drabbades lindrigare än förväntat av pandemin och arbetslöshetsgraden ökade endast med en procentenhet förra året. I år förväntas sysselsättningsgraden återhämta sig och nå 72,9 procent och nästa år 73,2 procent.
"Trots sysselsättningsåtgärder kommer regeringen inte att vare sig nå målet med en sysselsättningsgrad på 75 procent eller lyckas förbättra de offentliga finanserna genom fler jobb. En del av åtgärderna försvagar sysselsättningen, en del har för höga förväntningar och en del görs med offentliga medel. Utbudet på arbetskraft borde ökas i betydligt högre grad", säger Etlas vd Aki Kangasharju i pressmeddelandet.
Etla nämner flera riskfaktorer som kan påverka tillväxten. Den mest centrala hänger ihop med hanteringen av pandemin. Den globala vaccinationsgraden ökar långsammare än väntat, samtidigt som det finns risk för att vaccinerna inte ger ett lika bra skydd mot nya varianter av coronaviruset.
En annan risk hänger ihop med flaskhalsar i globala logistikkedjor. Nu råder brist på mikrochip och vissa råvaror. Enligt Etla finns också spänningar i relationen mellan Kina och USA, vilket kan leda till handelshinder.

Nyckeltal i Etlas ekonomiska prognos

Tillväxtprognosen (bnp) är 3,5 procent 2021, 3 procent 2022 och 1,7 procent 2023.
Den privata konsumtionen ökar med 3 procent 2021 och 3,6 procent 2022.
Exporten ökar med 4 procent 2021 och 9 procent 2022.
Investeringarna ökar med 3 procent 2021 och 3,5 procent 2022.
Inflationen ökar tillfälligt till 1,8 procent 2021 och 1,6 procent 2022.
Sysselsättningsgraden ökar till 72,1 procent 2021, 72,9 procent 2022 och 73,2 procent 2023.
Statsskulden i relation till bnp ökar till 70,4 procent 2021, 71,0 procent 2022 och 72,4 procent 2024.
ANDRA LÄSER