Här är inkomsterna störst i Esbo – stadsdel för stadsdel

Esbo har de största inkomsterna i huvudstadsregionen, efter Grankulla. Största medelinkomsten i Esbo hittas i Westend.

Bland Esboborna tenderar de som bor i Södrik inte ha lika höga inkomster som de som bor i exempelvis Westend eller Gäddvik.
03.01.2022 06:00 UPPDATERAD 03.01.2022 06:58
Inkomstskillnaderna mellan olika delar av Esbo är inte lika stora som motsvarande skillnader i Helsingfors. Det visar färska uppgifter från Skatteförvaltningen.
I huvudstaden varierar medelinkomsten mellan stadsdelarna från 21 000 euro till 90 000 euro.
Motsvarande gap i Esbo är från 32 000 till 92 000 euro. Det ifall man bortser från studerandestadsdelen Otnäs där medelinkomsten är 19 000 euro.

ANDRA LÄSER