Olyckligt beslut att Esbo slopar eftermiddagsvården för elever i årskurs två

Prioriterar vi rätt?

10.03.2021 10:12
I min hemstad Esbo finns en klar och tydlig vision om en invånar- och kundorienterad stad. En stad som månar om att det går bra i vardagen för invånarna. Strategin återspeglar en genuin vilja och en tydlig målsättning – Esbo ska vara en attraktiv stad.
Strategin uppmanar också till att ifrågasätta och ha mod att göra saker annorlunda. Det fick mig att fatta pennan då jag läste en artikel publicerad på Yle (3.3). Där framgår att Esbo slopar eftermiddagsvården för elever i årskurs två. Det är ett olyckligt beslut. Lite ljus i tunneln är det då nämnden Svenska rum under sitt möte den 4 mars fattat beslut om ett motförslag, med villkor och olika alternativ.
I den information som kunde läsas inför nämndens möte ges bilden av att välja mellan två dåliga alternativ som båda skulle ha inneburit försämringar. Det handlade om att välja mellan att slopa eftermiddagsvård för elever i årskurs två eller att dra ner på lärartjänster, alternativt att öka gruppstorlekarna.
För mig är det självklart att nämnden inte ska behöva välja, utan kunna erbjuda båda. Nu om någonsin behöver vi fatta beslut som gagnar barn och unga samt ta beslut som stöder familjer i deras vardag. I dag då vi lever i en tid där illamående hos barn och unga kommit tydligt fram måste vi ha mod och en stark vilja att prioritera hur skattepengarna i kommunen används.
I en attraktiv stad har bildningen en stor betydelse och varje pusselbit är viktig. Nu finns det orsak att göra kommunalvalet till ett bildningsval där kvalitativt god småbarnspedagogik och skola finns som fundament, där även fritidsverksamhet för unga och vuxna ska ligga som grund och garant för välmående invånare i en välmående stad.
I dessa tider är det viktigt att påminna om att det inte finns något tvång för en kommun att spara på utbildning. Det handlar om prioriteringar och om medvetna val.

Christer Holmlund,

Esbo

ANDRA LÄSER