Insändare: Putin låter sig påverkas enbart av muskler

03.01.2023 15:16
Tack för Anders Adlercreutz och Atte Harjanne för deras Ukraina-engagemang (HBL 27.12) och tanken att Finland skulle kunna göra mer för en framtida fred i kriget genom att skänka till exempel stridsvagnar.
Nu behövs allt vi bara kan tänka oss ge i form av generatorer, varma kläder, ammunition och som sagt mycket och bra vapen. Vi i Finland, Norden, Europa och kanske hela världen får en tryggare framtid med ett försvagat Ryssland där chansen är som störst att få till stånd en fredsförhandling som håller.
Tyvärr är Putin en diktator som inte lyssnar på ord, utan låter sig påverkas enbart av muskler.
Jag har fört fram till Dagens Nyheter att om de svenska miljardärerna, 542 stycken, skulle gå samman och skänka var sin miljard skulle det innebära ett stödpaket på lika mycket som USA stod för fram till mitten av maj. Det vill säga en oerhört massiv vapentillgång som Ryssland näppeligen skulle kunna svara på.
Det är för många enskilda ännu närapå oöverstigligt svårt att tänka sig in i vad kriget kan komma att betyda utan en ukrainsk seger.
I Rysslands tv hörs röster om att man borde återgå till att bestämma över Östeuropa i sin helhet och återskapa Östtyskland. Putins senaste trick att dela ut ”nyårsringar” till före detta Sovjetstaters ledare för att samla dessa till en gemensam ansträngning till ... ja, till vad om inte en enad front ... ger åtminstone mig skrämselhicka. Tänk om han lyckas!
Vad gör finska miljardärer och miljonärer för Ukraina? Är det jobbigt att tänka sig kunna bidra rejält för den enormt goda saken skull?
Gunnar Hilén, Esbo

ANDRA LÄSER