Ny medicinsk rekommendation ska förhindra självmord

Finska läkarföreningen Duodecim har publicerat en behandlingsrekommendation för självmordsförhindrande.

Vårdrekommendationerna för självmordsförhindrande, depression, posttraumatiskt stressyndrom och icke-alkoholorsakad fett­leversjukdom är nya tillägg på Finska läkarföreningen Duodecims lista över god medicinsk praxis-rekommendationer.
Finska läkarföreningen Duodecim har lagt till rekommendationer för självmordsförhindrande på sin lista över god medicinsk praxis-rekommendationer. Även behandlingsrekommendationer för depression, posttraumatiskt stressyndrom och icke-alkoholorsakad fett­leversjukdom har lagts till på listan i januari.
God medicinsk praxis-rekommendationerna är nationella behandlingsrekommendationer som baserar sig på evidensbaserad forskning. Läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal kan använda rekommendationerna som grund för behandlingen av patienter.
Rekommendationen för självmordsförhindrande betonar bland annat vikten av aktiv och omedelbar vård efter ett eventuellt självmordsförsök. Enligt rekommendationen kan den fortsatta vården av en person som försökt begå självmord ofta skötas inom den psykiatriska öppenvården.
– Det behövs alltid eftervård efter ett självmordsförsök. Risken för självmord är tiotals gånger större för en person som redan försökt begå självmord, men rätt slags vård kan minska risken betydligt, säger Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör vid föreningen Psykisk Hälsa Finland, i ett pressmeddelande.
År 2018 begicks det 810 självmord i Finland. En klar majoritet av dem som begår självmord är män.
ANDRA LÄSER