Insändare: Pensionärer med låga pensioner diskrimineras

Åland visar igen framfötterna i sunt förnuft via insändaren av Leif Jansson, äldrerådets ordförande i Mariehamn (HBL 24.5).
Det handlar alltså om yrkespensionerna som betalats in av arbetstagarna och arbetsgivarna gemensamt under en lång tid. Inte om folkpension och garantipension som tas av skattemedel.
Riksdag och regering är den instans som har ansvar för alla tre former av pensioner och är den enda vägen det går att åstadkomma förändringar. År 1995 beslöt regeringen Lipponen 2 att förändra pensionsindexet från 50/50 till 20/80 vilket betyder att pensionerna efter det endast till 20 procent är bundna till lönerna, ju äldre du blir desto mindre blir det i handen i förhållande till det övriga samhället!
Danmark, som vi i olika sammanhang jämförs med, har haft och har fortfarande ett pensionsindex på 100/100 procent och har en areal som motsvarar Nylands län? Jämförbart?
Det är inte de med höga pensioner som har orsak att oroa sig, de utgör endast 9 procent, utan de cirka 50-60 procent med låga pensioner! Samtidigt som pensionsfonderna på senare år exploderat till 245 miljarder euro – fyra gånger Finlands budget – räknar pensionärerna slantar och alla kan inte lyfta utkomststöd, eller hur?
Den lösningen är dyr! Men ändra pensionsindexet för dem med låga yrkespensioner så kommer de pengarna lokalt in i samhället och alla vinner på det. Inte sant?
Birgitta Grönroos, 35 år i skiftesjobb inom offentlig vård, 85 år, Åbo

ANDRA LÄSER