Rapport: Nedskärningarna i biståndet var "en tragedi"

Finlands utvecklingspolitik måste bli mera målmedveten, långsiktig och resultatorienterad. Den tål inte helomvändningar varje gång vi får en ny regering. I stället ska den stötta Finlands strävan att nå FN:s hållbarhetsmål, säger Utvecklingspolitiska kommissionen.

Finlands utvecklingspolitik, som via folkrörelser stöder bland annat skolor i Bhutan, måste bli långsiktigare, säger Utvecklingspolitiska kommissionen, ett oberoende expertorgan, i en rapport.
Finland gör det mesta rätt i bistånds- och utvecklingspolitik, enligt flera utvärderingar. Men för att nå bättre resultat och inte förlora internationellt inflytande måste utvecklingspolitiken, ungefär som den övriga utrikespolitiken, vara mera konsekvent. Det duger inte att prioriteringar läggs om och finansieringen ökar eller minskar drastiskt vart fjärde år, så snart ny regering tillträtt.
ANDRA LÄSER