Asyladvokat: Målet är avslag och motiveringarna görs upp därefter

Migrationsverkets asylbeslut om irakiska sökande är ofta motstridiga, säger advokaten Ville Punto som är specialiserad på att företräda asylsökande till FNB.

Han säger att det verkar konstigt att man säger att det hos överinspektörerna på Migri uppstått en föreställning om att de väntas fatta negativa asylbeslut.
– De här föreställningarna föds knappast av sig själva i överinspektörens huvud, säger Ville Punto.
Punto påpekar att till exempel motiveringarna i asylbesluten när det gäller säkerhetssituationen i Bagdad i många fall är motstridiga med landinformationen. Som ett exempel ger han att det i landinformationen sägs att militanta shiiter utför slumpmässiga attacker mot civila sunnimuslimer.
– Det är en central motsättning att man säger att attackerna är slumpmässiga men i slutsatsen säger man att alla sunnimuslimer inte skulle vara i fara utgående från landinformationen.
Punto anser att det i många fall lyser igenom att avsikten är att fatta ett negativt beslut och att motiveringarna görs upp därefter.

Brådska stör

Det är Ville Puntos uppfattning att det alltid har funnit ett visst mått av politisk styrning bakom Migrationsverkets beslut. Det stora antalet asylsökande har bara gjort fenomenet mera flagrant.
– Jag var inte överraskad men det här var första gången som överinspektörerna talar om saken i offentligheten.
Punto kritiserar Migris praxis att asylsamtalen ska klaras av på tre timmar och säger att kravet stör en omsorgsfull behandling av ansökningarna. Hans egen erfarenhet är att intervjuerna görs med större omsorg om den asylsökande har ett biträde med sig.
– Jag har tittat på samtalsprotokoll över fall där den sökande har varit ensam vid intervjun. Man ser på protokollen att olika saker har behandlats anmärkningsvärt snävt och att det varit bråttom med att få samtalen gjorda.

ANDRA LÄSER