Gasolen för gasgrillen blir dyrare då den ryska råoljan måste ersättas

En stor del av den råolja som används för att producera gas för gasgrillen kommer för Ryssland. Hur går det med grillsäsongen om gasolflaskorna riskerar att ta slut?

Det är ett härligt vårtecken att plocka fram grillen. Men först ska stålgaller rengöras och gasolflaskan fyllas på eller införskaffas. Men hur är det med gasen med tanke på Ukraina-Ryssland-konflikten?
Kriget i Ukraina och de internationella sanktionerna mot Ryssland har återspeglats i markanta prishöjningar på bränsleråvaror.
En av de berörda varorna är gasol, eller flytgas som det också kallas. Gasol används i första hand som energi inom industrin, men säljs även som flaskgasol och används bland annat för att få fart på gasgrillen.
Linde (tidigare AGA) är det företag som förser en majoritet av finländarna med flaskgasol. Företagets gasolprodukter uppkallas fortfarande efter det välkända varumärket AGA, trots att företaget numera bytt namn.
Johan Ginman, försäljningschef på Linde, berättar mer om var gasen kommer ifrån och om det kommer att kännas av i plånboken.
Gasol är en biprodukt vid oljeproduktion. Bara för ett år sedan kom två tredjedelar av den råolja som användes i Lindes gasolproduktion från Ryssland, berättar Ginman.
Sedan dess har världsläget förändrats. Lindes leverantör av gasolråmaterialet har under de senaste månaderna strävat efter att hitta alternativa leverantörer för att ersätta alla sina ryska råoljeinköp.
– De har gjort ett bra jobb med att hitta nya leverantörer och har redan nu nästan till fullo ersatt sina ryska råoljeinköp, säger Ginman.
Att hålla sig borta från den ryska oljemarknaden krävs för att försäkra tillgång till produkten och är samtidigt en naturlig följd av sanktionerna.
Den sista tankern med rysk råolja väntas senast i juli då även deras kontrakt för köp av rysk olja löper ut.

Priserna stiger

– Man kan klart konstatera att gaspriserna kommer vara högre i sommar jämfört med året innan, säger Ginman.
Det är inte bara råmaterialet för gasolen i AGA-produkterna som orsakar högre priser. Även leveranserna blir dyrare.
– I detta läge har vi varit tvungna att lägga på ett pristillägg för de ökade råmaterial samt transportkostnaderna, säger Ginman.
Dessa pristillägg på flaskgasolen justeras månatligen i enlighet med kostnadsutvecklingen för råmaterialet och transportbränslet.
Huruvida priserna kommer stiga ytterligare då den ryska råoljan till fullo ersatts kan Ginman inte i nuläget säga.
– Det hela beror på utvecklingen i världsmarknadspriserna, säger han.

Är gasol från biobränsle ett alternativ?

Flaskgasol kan också framställas ur biobränsle, en förnybarenergikälla framställd ur biomassa och avfall. Men i Finland kommer inget AGA-gasol från biobränsle.
Det är ett härligt vårtecken att plocka fram grillen. Men först ska stålgaller rengöras och gasolflaskan fyllas på eller införskaffas. Men hur är det med gasen med tanke på Ukraina-Ryssland-konflikten?
I Sverige kan man däremot köpa AGA biogasol och den svenska marknaden för produkten väntas växa framöver.

Hur kommer det sig att det inte erbjuds här?

– Det finns ännu inga leverantörer som erbjuder gasol som framställts av biobränsle i Finland, säger Ginman.
En annan anledning är att biobränsle är en väldigt eftertraktad råvara just nu, förklarar Ginman. Vissa länder i Europa subventionerar starkt biobränslen, så aktörerna på dessa marknader köper alltså upp det som finns.
– Men jag hoppas att vi skall kunna erbjuda biogasol även i Finland inom de närmaste åren, säger Ginman.

ANDRA LÄSER