Utan nyfikenhet, tillit och empati kan vi inte lära oss om varandras realiteter

Vägen till lösningarna hittas när vi visar vår sårbarhet och avslöjar våra innersta rädslor.

Hållbarhet och Östersjön tar numera upp största delen av min tid. Ju mer jag sätter mig in i frågeställningarna kring vårt hav, klimatet och naturen desto komplexare känns de. Men i stället för att ge upp inför något som kan kännas hopplöst svårt att lösa inspireras jag av att se hur vägarna framåt byggs av ett dialogbaserat samarbete som inkluderar alla.
ANDRA LÄSER