Kritik mot skolförslag för nyanlända i Sverige

Nya regler ska underlätta för svenska kommuner och friskolor att ta emot nyanlända elever.

Målet är att de nya reglerna ska vara i kraft till terminsstarten i höst.
FNB–TT-Maria Davidsson
22.01.2016 15:25 UPPDATERAD 22.01.2016 15:44
Det kan innebära att elever inte får gå i skolor närmast hemmet och att det inte går att tillgodose föräldrarnas förstaval av skola. Helt fel, anser Liberalerna (L).
I dag tar fyra procent av landets skolor emot en tredjedel av alla nyanlända elever. Det är orimligt, anser utbildningsminister Gustav Fridolin (Miljöpartiet). Nu föreslår utredaren Ebba Östlin regelförändringar som kommer att göra det möjligt för kommuner att sprida ut elever mer mellan skolorna och för friskolor med kö att ta emot nyanlända.

Kvot för nyanlända

Konkret handlar det om att friskolorna får skapa en särskild kvot på högst fem procent av det totala elevantalet för nyanlända. Och för kommunernas del blir det möjligt att frångå principen om att elever ska få gå i en skola nära hemmet och föräldrars önskemål om skola.
– De allra flesta kommer även i fortsättningen att komma in på sitt förstaval, säger Gustav Fridolin.
Han tror att de nya reglerna främst kommer att påverka stora kommuner med många skolor och små kommuner som fått ett eller flera asylboenden och där inte alla barn kan gå i den mest närliggande skolan.
Liberalerna var tillsammans med övriga Allianspartier med och tog fram direktiven till utredningen som en del av migrationsöverenskommelsen i höstas. Men Liberalerna gillar inte resultatet.

Flyttar makt

– Det här är en alldeles för stor inskränkning i det fria skolvalet för att vi ska kunna släppa igenom detta i riksdagen, säger Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet.
Han anser att förslaget flyttar för mycket makt från föräldrar till politiker. För att få en bättre fördelning av nyanlända mellan skolor och få fler kommuner att ta emot fler finns andra verktyg att använda, anser Nylander. Till exempel genom bättre information till nyanländas föräldrar eller smartare placering av nya lokaler och klasser när många kommuner nu måste utöka kapaciteten.
Förslaget går nu ut på remissrunda. Målet är att de nya reglerna ska vara i kraft till terminsstarten i höst.
– Efter remissomgången får vi sätta oss ner och se om vi kan hitta en annan lösning, säger Christer Nylander.
Lärarförbundet är tveksamt till om dessa frivilliga regler kommer att räcka när vissa skolor redan är mycket hårt ansträngda:
– Nu är det upp till bevis för kommuner och fristående skolor. Alla måste ta ansvar, och om den här åtgärden inte räcker måste andra metoder till, säger förbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

ANDRA LÄSER