Blandade känslor när närståendedag ersatte fars dag – daghemmet gör en pudel

Brändö finskspråkiga daghem har varit i stormens öga den senaste veckan efter beslutet att fira närståendedag i stället för fars dag. I slutet av veckan beslöt sig daghemmet ändå för att bevara de traditionella namnen – sedan stadens direktör för småbarnspedagogik rutit till.

Roende och hopande. Kalabaliken kring fars dag och mors dag verkar nu utmynna i att de gamla namnen bevaras.
10.11.2017 14:47 UPPDATERAD 10.11.2017 17:18
Fars dag har varit ett av de hetaste samtalsämnena bland föräldrar i Helsingfors den senaste tiden sedan två av stadens daghem valt att i stället kalla dagen närståendedag. Brändö finskspråkiga daghem är ett av de daghem som gick in för det könsneutrala alternativet, som också skulle gälla för mors dag.
I en intervju för Iltalehti förra veckan motiverade daghemmets föreståndare Ria Sotka beslutet med barnets rätt och med mångfalden i familjekonstellationerna.
– Det finns flera olika sorters familjer i Helsingfors. Här lägger vi barnet i centrum. För barnet är det viktigt att någon närstående deltar i vårt frukosttillfälle, sade Sotka.
Namnbytet väckte omedelbart starka känslor både för och emot – i synnerhet i diskussionstrådar på Facebook där stormar har en tendens att blåsa upp på två röda sekunder.
Inom daghemmets föräldraförening gick åsikterna isär, vilket bland annat kom fram då en inofficiell webbenkät ordnades för att pejla stämningarna.

Laddat möte

Tidigare under veckan kallade daghemmets föreståndare till brådskande föräldraträff för att diskutera frågan. Kontentan av mötet – där det enligt uppgift gick mycket livligt till – blev då att man trots tidigare bulletiner skulle se över beslutet att byta namn på fars dag och mors dag.
I samband med mötet skrev föräldraföreningen ett utlåtande i frågan, där man konstaterar att föreningens styrelse är oenig om namnet, men står bakom daghemmet och dess personal.
Föreningen tog samtidigt ställning till den hårda kritik daghemmet fått i offentligheten.
– Det är mycket beklagligt att saken har fått så här orimliga proportioner. Det är fint att daghemmet funderar på saker ur många olika familjers perspektiv och utvecklar sitt arbete. Men vi skulle ha efterlyst klarare information i det här fallet.
Daghemmet hade till exempel inte avsett att farsdagspyssel skulle slopas, tanken var bara att ändra namnet på det gemensamma morgonkaffet till det könsneutrala alternativet.

Kovändning

Under torsdagen kom en ny vändning i kalabaliken, sedan direktören för småbarnspedagogik vid Helsingfors stad, Satu Järvenkallas, gjort sin bedömning i frågan. Enligt Järvenkallas ska staden följa de namn för festdagar som finns inskrivna i kalendern, det vill säga fars dag och mors dag. Hon tillägger att alla närstående till barnen ska vara välkomna på samtliga festdagar och att det väsentliga är att barnet inte är ensamt vid sådana tillfällen.
– Den här linjen gäller också oss. Vi kommer säkert att diskutera de frågor som nu dykt upp med barnen och fundera på vilket tillvägagångssätt som blir det bästa i framtiden, skriver daghemmet i ett nytt meddelande till föräldrarna.
Brändöföräldern Erika Ehrnrooth hör till dem som är nöjda med att de gamla namnen bevaras. Hon tycker diskussionen halkat in på fel spår.
– Vem som helst har tidigare också fått komma på farsdagskaffet, så jag ser inte problemet. Om man alltid söker minsta gemensamma nämnare måste de flesta festtraditioner skrotas, säger Ehrnrooth.
Enligt Ehrnrooth orsakade namnbytet också missförstånd i en del familjer.
– Nu var det en del pappor som missade att tillfället ägde rum. Diskussionen om att byta namn på fars dag går tvärt emot strävan efter att till exempel få mamma- och pappaledigheterna mer jämställda. Man vill väl uttryckligen att papporna ska ta ut fler dagar för att vara med barnen? säger Ehrnrooth.
Fars dag firas i år söndagen den 12 november. Dagen har funnits i almanackan sedan 1970.

ANDRA LÄSER