Cancerbehandlingar bör fortsätta trots strejken

04.04.2022 13:13
Gynekologiska cancerpatienterna i Finland rf är orolig över cancerpatienternas vård i Finland under vårdstrejken.
Cancer är en allvarlig livshotande sjukdom som ger omfattande fysiska och psykiska svårigheter eller utmaningar. Cancer kan sprida sig mycket snabbt och därför har canceroperationer och cancerbehandlingar en stor inverkan på patientens prognos.
Vårdarnas strejk är mycket viktig, men trots strejken bör man inte avboka eller flytta på canceroperationer eller behandlingar för gynekologiska cancerpatienter och andra cancerpatienter. Patienterna bör även ha möjlighet att få vård på avdelning vid behov.
Föreningen kräver att cancerbehandlingar och canceroperationer inte avbokas eller flyttas på grund av vårdarnas strejk.

Eva-Maria Strömsholm,

vice ordförande, Gynekologiska cancerpatienterna i Finland rf

ANDRA LÄSER