Rapport: Kampen mot hiv bromsad av pandemin

Den globala kampen mot hiv har bromsat under pandemiåren, enligt en ny rapport från FN-programmet Unaids. Minskningen av antalet infektioner i världen i fjol var den minsta sedan 2016.

Winnie Byanyima, ledare för Unaids, FN:s program för att bekämpa hiv och aids. Arkivbild.
28.07.2022 10:28
Sammanlagt registrerades 1,5 miljoner nya fall av hiv förra året, vilket är över en miljon fler än det globala målet som har satts för att bekämpa viruset.
Antalet nya hiv-infektioner i världen minskade med 3,6 procent mellan 2020 och 2021. Det är den minsta årliga minskningen sedan 2016.
Orsaken, enligt rapporten som presenterats på den internationella aids-konferensen i Kanada, är minskade resurser till följd av coronapandemin och den ekonomiska krisen till följd av kriget mot Ukraina.
"Covid-19 och andra kriser har stört sjukvården i stora delar av världen och miljontals elever har inte varit i skolan, vilket ökar deras sårbarhet för hiv", står det i rapporten.

Unga kvinnor drabbas

Flest nya infektioner drabbar fortsatt invånare i länder söder om Sahara i Afrika, som stod för 59 procent av fallen 2021. I linje med de senaste årens utveckling steg antalet nysmittade i Östeuropa, Centralasien, Mellanöstern, Nordafrika och Latinamerika.
I Asien och Stillahavsområdet syntes en mindre ökning, efter att antalet nya fall tidigare minskat. En något ljusare utveckling kunde däremot ses i västra Afrika, Centralafrika och Karibien.
Antalet unga kvinnor och tonårsflickor drabbades i oproportionerligt hög grad av hiv enligt rapporten. En ny infektion inträffade i denna grupp i snitt varannan minut.

Minskat bistånd

Under 2021 levde 38,4 miljoner människor runt om i världen med hiv och det rapporterades 650 000 dödsfall till följd av aids-relaterade sjukdomar.
Utöver de senaste årens kriser har höginkomstländer skurit ner på biståndet till kampen mot sjukdomen. 2021 var de internationella resurserna sex procent lägre än 2010, och det bilaterala biståndet från USA har minskat med 57 procent under det senaste decenniet.
Även om antalet nya infektioner globalt sett har minskat sedan toppen i mitten av 1990-talet, är det långt kvar för att nå det globala målet att bekämpa aids till 2030, enligt rapporten.
– Vi kan få ett slut på aids till 2030, men kurvan kommer inte att vända ner av sig själv, säger UNAIDS verkställande direktör Winnie Byanyima, som uppmanar världens länder att agera.

ANDRA LÄSER