Analys: Vårt (ödes)val avgörs i skuggan av Ukraina

Kriget i Ukraina betyder att den resiliens som blev modeordet under pandemin har fått en politisk dimension. Varje nationellt val ska nu beakta att Europa måste klara av att stå vid Ukrainas sida. Det principiella får en allt större betydelse.

21.01.2023 07:00
Det upprepas ständigt men det tål att sägas om och om igen: Europas – ja, världens – framtid avgörs på alla väsentliga plan i Ukraina.
De vidhängande fenomenen är irriterande heltäckande. Vår förmåga till uthållighet i Ukrainafrågan är kopplad till hur vi bemästrar klimatfrågan, migrationen, ekonomin, samhällsfreden etc.
Och under alla dessa, vart för sig gigantiskt, uppdrag ska vi hålla oss på den demokratiska vägen.

ANDRA LÄSER