Finlands miljöcentral sanerar skeppsvrak

Miljöministeriet reserverar 425 000 euro för saneringen av miljöfarliga skeppsvrak i finska vatten. Projektets mål är att ta tillvara olja eller andra miljöskadliga ämnen inom ramen för ett vattenskyddsprogram.

Enligt Finlands miljöcentral finns det över tusen skeppsvrak inom Finlands territorialvatten och ekonomiska zoner till havs. Cirka 20 av vraken har klassats som akuta miljöhot. Bilden visar det svenska skeppet "Kronan", ett 340 år gammalt vrak sydost om den svenska kusten.

Enligt Finlands miljöcentrals bedömning finns det över tusen skeppsvrak inom Finlands territorialvatten och ekonomiska zoner till havs. Cirka 20 av de här vraken har klassificerats som akuta miljöhot. I de här fallen är risken överhängande att fartygen rostar sönder och att miljöfarlig olja eller andra toxiska substanser smutsar ned den marina miljön. En del av skeppsvraken ligger i närheten av känsliga och unika naturområden.

Finlands miljöcentral har tillsammans med Gränsbevakningen inventerat en del av de rostande skeppsvraken denna vår. Enligt Miljöministeriets pressmeddelande ska oljan avlägsnas från åtminstone ett förlist fartyg nästa år.

Projektets budget är sammanlagt fyra miljoner euro, förutsatt att nästan riksdag beviljar budgetanslag till projektet som väntas pågå till 2021.

ANDRA LÄSER