Stort skolcentrum i norra Helsingfors byggs för 40 miljoner euro

Ett nytt finskt skolcentrum ska ta form vid gränsen till Vanda.

En skiss på hur det nya skolcentret i norra Helsingfors kommer att se ut.
Stapelstaden, längst norr i Helsingfors, får ett nytt skolområde. Under onsdagen sade stadsfullmäktige ja till att bygga en finsk grundskola, daghem och lekpark för 40,3 miljoner euro.
Bygget på sammanlagt 9 833 kvadratmeter bruttoyta sker vid ett parkområde vid Landtullsgränden och Gymnasiestigen. Stapelstaden hör till stadsdelen Skomakarböle.
Den nuvarande skolbyggnaden är i dåligt skick och omodern. Den ska rivas och ersättas av ett nytt hus för 700 elever samt 240 förskole- och daghemsbarn.
Fullmäktige godkände också en åtgärdsmotion, alltså ett tillägg, av Sami Muttilainen (VF). Han ville att så många lövträd som möjligt bevaras vid Gymnasiestigen.
Bygget väntas stå klart 2024.
Tidigare ordnades det en arkitekturtävling om det nya skolcentret. Den vanns av arkitekterna Sofia Fors Adolfsson och Rebecka Blomqvist från en arkitektbyrå i Köpenhamn. Sammanlagt tävlade 71 bidrag.

ANDRA LÄSER