Svenska Akademien möter Nordiska motståndsrörelsen i rätten

Nu möts Svenska Akademien och Nordiska motståndsrörelsen, NMR, i Stockholms tingsrätt. Akademien har stämt NMR för den nynazistiska rörelsens användning av klassiska dikter.

Svenska Akademien har stämt Nordiska motståndsrörelsen och sajten Nordfront för brott mot det så kallade klassikerskyddet. Förhandlingarna i Stockholms tingsrätt väntas pågå i två dagar.
Förhandlingarna inleddes på onsdagsmorgonen. Svenska Akademien har stämt NMR och Nordfront för att ha använt dikter på ett sätt som misstänks strida mot det så kallade klassikerskyddet. Akademien yrkar på att Nordfront ska förbjudas att publicera en rad litterära verk på sin webbsida. Om så sker ska NMR och Nordfront tvingas betala ett vite på en miljon kronor vardera.
Nordfront har bland annat publicerat utdrag ur Esaias Tegnérs nationalromantiska diktverk Krigssång för skånska Landtvärnet, Svea samt Vikingabalk "på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen", skriver Akademien i sin stämningsansökan. Det gäller även dikter av Viktor Rydberg och utdrag ur verket Hávamál.

"Utsikter till framgång"

Akademien framhåller bland annat att dikterna publicerats i anslutning till "sådant innehåll" som förespråkar hat och våldsbejakande.
– Jag tror att vi har utsikter till framgång i den här tvisten. Det är domstolen som förstås ska avgöra var gränsen går för klassikerskyddet men vi menar att i det här fallet rör det sig om att man har publicerat klassiska diktverk intill texter som har bedömts vara brottsliga, säger Anders Kylhammar, Svenska Akademiens juridiska ombud.
Han framhåller att diktverken återges i grova sammanhang.
– Det är hets mot homosexuella och hets mot judar och det har också förekommit olaga våldsskildring. Så den här kontexten menar vi är helt i strid med intentionerna och med lagstiftning.

Varför är det viktigt att försvara klassikerskyddet?

— Svenska Akademien menar att de här diktverken, och det är inte bara svenska utan också ur poetiska Eddan, det är vårt gemensamma kulturarv. Att knyta an det till hat och en inhumanitär ideologi, det är något som inte bör vara tillåtet. Man ska inte kunna appropriera de här diktverken och försöka lägga beslag på dem med en hat- och våldsideologi. Därför ska de bort från Nordfront och NMR:s hemsida.
NMR och Nordfront å sin sida yrkar på att tingsrätten ska avvisa anklagelserna. I sitt svar till tingsrätten framhåller man också att "det påstått brottsliga innehåll" som Akademien för fram inte längre finns kvar på hemsidan.
Det så kallade klassikerskyddet är en del av upphovsrättslagstiftningen och har aldrig tidigare prövats i domstol. Huvudförhandlingen väntas pågå i två dagar.
Svenska Akademiens juridiska ombud Anders Kylhammar (till höger) tror att Akademien har goda utsikter att vinna tvistemålet.

ANDRA LÄSER