Skyddspolisens chef: Vi följer noga ryska konsulatet på Åland – förändringar i verksamheten skulle inte gå obemärkta förbi

Skyddspolisens chef Antti Pelttari försäkrar att Rysslands konsulat på Åland är under noggrann uppsikt. HBL intervjuade Pelttari i samband med Skypos färska översikt om den nationella säkerheten.

För stunden betraktar inte Skyddspolisen Rysslands konsulat i Mariehamn som ett betydande hot mot Finlands nationella säkerhet. Förändringar i konsulatets verksamhet skulle inte gå obemärkt förbi, säger Skyddspolisens chef Antti Pelttari.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
29.09.2022 13:47 UPPDATERAD 29.09.2022 13:55

ANDRA LÄSER