Yrkesutbildningens medel borde komma de studerande till godo

Här vore det bekvämt att skylla på våra två senaste regeringar. För mig stockar sig dock kritiken i halsen, så länge vi har tre aktörer som upprätthåller svenskspråkig yrkesutbildning i Svenska Österbotten.

Jag vill inte vara någon glädjedödare, men sommarloven inom utbildningssektorn håller ofrånkomligen på att gå mot sitt slut. Många utbildare inom alla stadier bävar säkert inför hösten och de utmaningar som närmar sig. En undersökning i våras bland lärare på olika stadier visade på en stor reformtrötthet bland utbildningspersonal. Det här är inte konstigt, reformer har kommit slag i slag inom alla stadier. Det kombinerat med stora nedskärningar från statsmaktens sida gör att situationen för många känns svår, för vissa rent av hopplös.
Jag har vid ett flertal tillfällen konstaterat att inom vetenskaps- och utbildningspolitiken hör jag till de konservativa. Jag tror att vårt land och vår välfärd bygger på en hög bildningsnivå för alla medborgare, kombinerat med en framstående spjutspetskompetens. De medel som tillförs utbildningen på alla stadier i dag är för knappa för att tillgodogöra de behoven. Mera medel måste ofrånkomligen till. Är det här hela sanningen?
Andra stadiets utbildning, och främst då yrkesutbildningen, har varit på tapeten under våren och sommaren i olika sammanhang. Man har berättigat uttryckt sin oro över hur en underfinansierad reform inverkar på utbildningens kvalitet och utslagningen av studerande med större behov.
Här vore det bekvämt att skylla på våra två senaste regeringar. För mig stockar sig dock kritiken i halsen, så länge vi har tre aktörer som upprätthåller svenskspråkig yrkesutbildning i Svenska Österbotten. När jag kör längs riksväg åtta från Närpes till Jakobstad och möter såväl Optimas som Yrkesakademins utbildningsfordon skäms jag inför de studerande. Svårt har jag att kritisera regeringen när jag ser annonser av Yrkesakademin och Vasa yrkesinstitut om svenskspråkig yrkesutbildning till närvårdare. Att upprätthålla 2,5 administrationer för den svenskspråkiga yrkesutbildningen i Svenska Österbotten kostar garanterat mer än en administration. Användningen av lokaler blir garanterat effektivare med en ägare än med tre. Exempellistan på ineffektiv resursanvändning regionalt kan göras mycket längre.
Frågan jag ställer mig och försöker väcka till diskussion är: Har vi lokalt och regionalt gjort allt vi kan för att en så stor del som möjligt av de knappa medel som tilldelas yrkesutbildningen faktiskt kommer de studerande och deras behov till godo? Inte är det väl så att vi låter revirtänkande och maktsträvanden ta resurser från de studerande? För mig som lokal och regional utbildningspolitiker känns det fel att kritisera regeringen som ensamt ansvarig. Vi som sitter på makten lokalt och regionalt borde kunna bättre. Vi är skyldiga de studerande, skattebetalarna och näringslivet i vårt Österbotten att reagera och agera.

Anders Norrback

Riksdagsvalskandidat, utbildningspolitiker

Närpes

ANDRA LÄSER