HS: Ryskt plan flög längs östgränsen

Ryska militärexperten Pavel Felgenhauer tycker det är osannolikt att Nato-länderna och Ryssland skulle börja flyga i Östersjöområdet med aktiva transpondrar.

Skärmdump av det ryska planets flygbana från flightradar24.com
Det ryska luftvapnets spaningsplan flög längs Finlands östra gräns från norr till söder den 5:e och 7:e juli. Detta syns på webbsidan Flightradar24.
Planet, av modellen Tu-214R, är enligt The Aviationist ett av Rysslands främsta spaningsplan.
Felgenhauer uppger till HS att planet samlade information om den finska terrängen. ­­­
— Planet kan förutom luftrum också rekognoscera landområden, säger Felgenhauer. Han hävdar också att planets transponder var påslagen eftersom dess rutt syntes på webbsidan Flightradar24.
Enligt The Aviationist har planet ett avancerat radarsystem som kan fotografera stora landområden. Fotografierna kan användas för att lokalisera fiendetrupper och stridsposter även om de är maskerade. Planet kan också spåra radarsystem, stridsfordon, samt radio- och telefonsignaler.
I Gullranda föreslog president Sauli Niinistö till Rysslands president Vladimir Putin att man i framtiden alltid skulle flyga med påslagen transponder i Östersjöområdet. Det finns en möjlighet att saken tas upp när Rysslands och Natos representanter samlas i Bryssel.
— Bara väldigt få ryska plan har transpondrar. Att utveckla sådana och utrusta planen med dem är möjligt, men osannolikt, säger Felgenhauer.
Felgenhauer tror också att Putin utgår från att västländerna inte heller kommer att börja flyga med transpondrarna påslagna i Östersjöområdet.
— Det här är ett fredsinitiativ som passar in på kalla krigets tid. Avsikten är inte att någondera parten ska förverkliga det.
ANDRA LÄSER