Ilmarinens placeringar krympte i ogynnsamt börsklimat

Avkastningen på Ilmarinens placeringar minskade under första halvåret på grund av den svaga utvecklingen på marknaden. Däremot ökade intäkterna från pensionspremierna.

Arbetspensionsbolaget Ilmarinen presenterade första halvårets resultat på tisdagen.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
16.08.2022 16:44
Värdet på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringsportfölj krympte med 6,2 procent under första halvåret på grund av stigande räntor och svag börsutveckling. Uttryckt i euro minskade marknadsvärdet på placeringarna från 60,8 till 56,7 miljarder euro.
Det var framför allt värdet på aktieplaceingarna som minskade, närmare bestämt med 9,6 procent. Avkastningen på ränteplaceringarna var minus 5,2 procent, medan fastighetsplaceringarna avkastade plus 2,3 procent.
Intäkterna från de anställdas pensionspremier ökade däremot med 13 procent tack vare större lönesummor. Under perioden betalade Ilmarinen totalt 3,3 miljarder euro till cirka 454 000 pensionstagare.
Den låga nativiteten i Finland oroar vd Jouko Pölönen. Under första halvåret föddes drygt 22 000 barn i Finland, vilket är den lägsta siffran sedan nativiteten började mätas.
– Siffrorna tyder på att den positiva utvecklingen av nativiteten under coronatiden har brutits. Utvecklingen är oroande med tanke på den långsiktiga finansieringen av pensionssystemet, och understryker behovet av att stärka sysselsättningen och arbetsförmågan hos den arbetsföra befolkningen samt att öka den arbetsrelaterade invandringen, säger Pölönen.

ANDRA LÄSER