Folktinget vänder sig till ministrar i jourfrågan

Folktinget vill ha en bedömning om språkkonsekvenserna av det jourförslag som regeringen presenterat.

Folktingets ordförande<b> </b>Thomas Blomqvist.
02.06.2016 12:24 UPPDATERAD 02.06.2016 17:01
Folktinget har därför kontaktat familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C), justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf) som ansvarar för språklagstiftningen och justitiekansler Jaakko Jonkka.
Enligt förslaget ska Seinäjoki centralsjukhus ansvara för den omfattande jourverksamheten dygnet runt i Österbotten, istället för Vasa centralsjukhus som redan nu har en fullskalig och fullständigt tvåspråkig jourverksamhet.
– Förslaget är nu på remiss och Folktinget kommer förstås att ge ett utlåtande. Innan dess ville vi ändå framföra att det är mycket svårt för remissinstanserna att ta ställning till ett förslag som helt och hållet saknar en bedömning av de språkliga konsekvenserna, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist i ett pressmeddelande.
– Vi vänder oss därför till de ansvariga ministrarna, och kräver att det omedelbart görs en bedömning av de följder förslaget har på de grundläggande språkliga rättigheterna och den svenskspråkiga befolkningens möjligheter att få vård på eget språk. Samtidigt ber vi justitiekanslern vidta behövliga åtgärder i frågan.

ANDRA LÄSER