Svenskspråkig läkarutbildning öppnas upp för fler finskspråkiga redan i år

Fler finska studerande kan välja den svenskspråkiga linjen vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet i vår. Språkkraven mildras.

Sökande med goda studentbetyg i svenska får bättre chans att studera för att bli läkare.
Också tidigare har finskspråkiga haft möjligheten att välja den svenska studielinjen vid medicinska fakulteten i Helsingfors. Lockelsen har varit att det har varit något lättare att komma in.
Språkkraven har ändå varit krävande. Finskspråkiga studerande har varit tvungna att genom statsförvaltningens språkprov visa att de besitter mycket goda kunskaper i svenska.
I vår får finskspråkiga möjligheten att välja den svenska linjen på enklare grunder än tidigare.
Det finska preppkursföretaget Mafy-valmennus gör sina kunder uppmärksamma på förändringen på sin sajt:
Språkkraven för den svenskspråkiga linjen sänks betydligt i vår! skriver företaget som förbereder sina kunder för inträdesförhöret till medicinska utbildningar. Mafy-valmennus beskriver sedan noggrant hur man ska gå tillväga för att dra nytta av förändringen.
Förändringen innebär bland annat att de som skrivit eximia eller laudatur i lång svenska som andra inhemska språk nu kan söka in direkt till den svenska linjen, utan språkprov. Också de som skrivit laudatur i den medellånga kursen får samma chans.
Finskspråkiga behöver inte skriva inträdesprovet på svenska om de sökt till den svenska linjen och uppfyller de nya språkkraven.
Förändringen kan bidra till att det inte längre är enklare att komma in till den svenskspråkiga linjen i Helsingfors, vilket har varit regeln under tidigare år.
– Många finskspråkiga som vill till Helsingfors för att studera kan söka till den svenskspråkiga linjen, säger Antti Suominen på Mafy-valmennus.
Den finska linjen i Helsingfors är den läkarutbildning i Finland till vilken det har varit svårast att komma in till. Förändringen kan leda till att det blir nästan eller lika svårt att antas till den svenska linjen.
– Det kan löna sig för svenskspråkiga att också söka in till läkarutbildningar i andra delar av landet, där det är enklare att komma in, säger Suominen.
Många finlandssvenska unga har också valt att utbilda sig till läkare i Sverige, och den trenden kan stärkas genom förändringen i Helsingfors.
Språkkraven för den finska linjen lindras på motsvarande sätt, och det blir då enklare för en sökande med svenska som modersmål att bli antagen till den finska linjen.
Förändringen kan ses mot bakgrunden att Finland 2020 går in för antagning som till stor del grundar sig på studentprovet. Hälften av dem som antas till medicinska fakulteten kommer då att antas enligt resultatet i studentexamen.
Redan i fjol skedde antagningen till alla läkarutbildningar i Finland gemensamt.

ANDRA LÄSER