Finlands Bank förutspår kraftig tillväxt i världsekonomin

Världsekonomin växer med 3,5 procent i år och tillväxten stannar på en nivå över tre procent också de två följande åren. Det här förutspår Finlands Bank i sin prognos om den globala ekonomin.

Erkki Liikanen, chef för Finlands Bank, presenterade prognosen vid ett presstillfälle i morse.

Banken bedömer att tillväxten mot slutet av prognosperioden kan dämpas av strukturomvandlingen i Kina. Den långsamma tillväxten i utvecklade länder är ett annat hot.

Tillväxten i Kina mattas av senare än man tidigare väntat sig. Nästa år väntas den kinesiska tillväxten landa på 6 procent, året därefter på 5 procent.

I USA fortsätter tillväxten även om stimulansåtgärderna sannolikt uteblir och riktningen för den ekonomiska politiken är oklar.

I eurozonen har utvecklingen varit positiv trots att brexit är ett orosmoln. Investeringarna har tagit fart i euroområdet och sysselsättningen har nu ökat i cirka fyra år, konstaterar Finlands Bank i sin prognos.

Inflationen i den globala ekonomin är på en fortsatt låg nivå.

ANDRA LÄSER