Talentia tappade förtroendet för Sture Fjäder

Ett av Akavas medlemsförbund meddelade efter sitt styrelsemöte att Sture Fjäders uttalanden stridit mot medlemmarnas värderingar.

Sylvia Bjon
26.10.2018 18:09 UPPDATERAD 26.10.2018 19:36
Talentias styrelse förde en grundlig diskussion på fredagen om centralorganisationen Akavas ordförande Sture Fjäder, som i veckan bad om ursäkt för sina uttalanden om invandrares arbetsvillkor.
Han hade på onsdagen låtit förstå att han backade upp Nobelpristagaren Bengt Holmströms förslag att lönerna i kollektivavtalen skulle kunna vara lägre för invandrare som ännu inte är inskolade eller språkkunniga. Fjäder hade signalerat att "kollektivavtalet borde kunna ge efter".
På torsdagen gick han ut med en ursäkt och sade att avsikten inte var att dela upp arbetsmarknaden i två läger. Uttalandet förklarades med otydlighet.
– En sådan modell vill vi verkligen inte ha i Finland. Alla arbetstagare ska behandlas likvärdigt, meddelade Fjäder.
Uttalandet hann ändå föranleda reaktioner och diskussioner i vissa Akava-förbund. Två av dem meddelade rakt ut att Fjäder inte längre har deras förtroende.
– Sture Fjäder har inte längre Talentias styrelses förtroende. Fjäders uttalanden har gått emot våra medlemmars värderingar och yrkesetik. Talentias medlemmar känner också att Fjäder inte driver kvinnodominerade, lågavlönade branschers intressen, skriver förbundet i sitt beslut.
Talentia representerar högt utbildade inom socialsektorn.
Tradenomförbundets verksamhetsledare hade också hunnit kritisera Fjäder till Yle, och vädrat möjligheten att han inte längre har förbundets förtroende, men förbundet gick senare ut med ett besked om att inget sådant beslut fattats i styrelsen.
– Tvärtemot vad som sagts i offentligheten har Tradenomförbundets styrelse inte utvärderat förtroendet för Fjäder, skriver förbundet på sina hemsidor.

ANDRA LÄSER