Björn Teir blir ny vd för Svenska litteratursällskapet

Dag Wallgren kommer att efterträdas av Björn Teir, 53, som blir ny vd för SLS.

Björn Teir blir ny vd för Svenska litteratursällskapet
Svenska litteratursällskapets finansråd har valt Björn Teir till ny vd för sällskapet, som rår över en förmögenhet på drygt två miljarder.
Teir är för tillfället partner i konsultföretaget Haahtela, men har också suttit i SLS finansråd själv. Björn Teir har därför jävat sig under rekryteringsprocessen och inte deltagit i rådets beredning av vd-valet, uppger SLS.
Teir säger att han höll avstånd till rekryteringsprocessen redan då han fick höra att Wallgren planerade att avgå, eftersom posten genast väckte hans intresse. Då annonsen formellt publicerades var han säker.
– Där betonades ledarskap, och särskilt för en sakkunnigorganisation, vilket är en speciell typ av ledarskap, säger Teir.
Det var också en mångsysslare som söktes.
– Mångsysslare och generalist är vad jag är. Jag har också arbetat med stöd för utbildning och vetenskap i olika jobb.
Teir understryker ändå att SLS har en vd i taget, och fram till den sista oktober heter vd:n Dag Wallgren. Några omvälvningar är det ändå inte fråga om då heller, eftersom sällskapet har fastställda mål fram till 2025.
Före skiftet den första november kommer Teir att ägna sig åt att orientera sig djupare i SLS, även om han redan haft en utsiktspost i finansrådet.
Vd:ns roll är att ha att göra med alla sektorer inom SLS, säger Teir. En grundbult är ändå att förvalta förmögenheten. Är det något som inspirerar eller skrämmer?
– Under de stjärnor som råder nu är det ingen lätt bit. Men en sak jag har varit mycket tydlig med är att jag inte har varit en operativ portföljförvaltare, och kommer inte att bli det. Vi har ett team som sköter förmögenhetsförvaltning från morgon till kväll, medan vd:n rår över alla sektorer. Förmögenhetsförvaltning är den stora, operativt nya biten för mig, men det känner alla till. Jag har suttit i Svenska folkskolans vänners kapitalförvaltningsråd, men här ser jag mera att jag ska vara en sparringpartner, och lita på de sakkunniga.
Finansrådet leds av skattmästaren, lagman Johan Aalto, och där sitter dessutom äldre rådgivare Robert Anderson, Gyllenbergs vd Jannica Fagerholm, och SFP:s ordförande Ann-Maja Henriksson. Björn Teir lämnar finansrådet då han tillträder som vd.
Under 2014–2018 var Björn Teir fastighetsdirektör på Stockmann. Han har också arbetat som vd för bland annat Forum Capita och Arcada Nova. Teir var styrelseordförande för Svenska kulturfonden 2008–2014. Under 1990-talet jobbade han bland annat i Europaparlamentet och för FN i forna Jugoslavien.
"Jag är tacksam för förtroendet och ser fram emot att jobba för att stärka det svenska i Finland och för att främja forskning tillsammans med SLS förtroendevalda, medarbetare och samarbetspartner. Litteratursällskapet har ett tydligt uppdrag och en klar vision, och jag är speciellt glad över att verksamheten vilar på en solid värdegrund med ledorden kunskap, kvalitet, förnyelse och mångfald", säger Teir i SLS pressmeddelande.
I pressmeddelandet understryker Henrik Meinander, som leder det vetenskapliga rådet, Teirs breda erfarenhet av olika samhällssektorer.
Litteratursällskapet äger och förvaltar Svenska kulturfonden, där SFP utser de förtroendevalda.
Teir har en bakgrund inom SFP, och har bland annat varit specialmedarbetare för Elisabeth Rehn.
SLS har inte gått ut med hur många som sökte jobbet. Den nya vd:n ska tillträda den 1 november.
Artikeln är uppdaterad kl. 12.40 med datum för tillträdet, 1 november, samt Björn Teirs uttalanden.

ANDRA LÄSER