Katarina Reuter får Finlands konstakademis pris

Bildkonstnären Katarina Reuter får Finlands konstakademis pris för sina kompromisslösa naturmotiv.

Katarina Reuters Målningar från ett rum nr 1, 2020, oljefärg på duk, 20 x 35 cm.
Bildkonstnären Katarina Reuter får Finlands konstakademis pris på 25 000 euro. I priset ingår även en utställning på konstmuseet Emma i Esbo och en konstnärspublikation.
Katarina Reuter är född 1964 och har tagit examen vid Bildkonstakademin 1988. För tillfället arbetar hon på landsbygden i Raseborg. Återkommande motiv i hennes konst är natur, närmiljö och småkryp.
”Förutom att Reuter redan i flera års tid kompromisslöst har avbildat naturen lyfter hennes konst också fram frågor om vår relation till naturen, om naturens mångfald och om de mikrovärldar den gömmer – frågor som just nu är oerhört viktiga", heter det bland annat i prismotiveringen.
Finlands konstakademis pris som delats ut vartannat år sedan 2013 tilldelas en konstnär som är på toppen av sin karriär och vars verk även väcker internationell uppmärksamhet.
Tidigare har konstnärerna Aaron Heino, Tuomas A. Laitinen, Camilla Vuorenmaa och Outi Pieski fått priset.
ANDRA LÄSER