Försvaret har utrymme för alla

Att göra det svårare för kvinnor att tjänstgöra är ett sätt att försämra Finlands moderna försvar.

06.11.2020 10:55
Svante Sandström skriver i sin insändare (HBL Debatt 30.10) att “kvinnorna tilldelats uppgiften att föda barn” och ska därför inte kallas till uppbåd. Finlands försvar har utvecklats en hel del under det gångna århundradet, och kvinnornas roll i samhället har också utvecklats sedan dess. Det är vars och ens eget beslut att föda barn, och det är också irrelevant med tanke på försvaret.
Försvaret har tusentals olika roller för beväringar. Dessa behövs för att kunna trygga ett självständigt Finland och ett trovärdigt försvar. Dessa roller är i huvudsak redan könsneutrala till sin karaktär, och kan då skötas av vem som helst egentligen som får den utbildningen. Kvinnor utgör i dag den mest motiverade delen av vårt försvar, och det ska vi se som en styrka.
Att göra det svårare för kvinnor att tjänstgöra är ett sätt att försämra Finlands moderna försvar. Att kräva egna läkarintyg, ansökningsdeadliner och mycket egen utredning av kvinnor som vill försvara vårt gemensamma land är inte det sätt vi bygger Finlands starka försvar. Vi skjuter oss själva helt enkelt i foten genom att försvaga den allmänna värnplikten.
Kvinnans plats i samhället skiljer sig inte från mannens 2020. År 2020 ska Finland inte längre dela in människor utifrån kön oavsett om man identifierar sig som man, kvinna eller något annat. Vi vill se ett uppbåd för alla, lika möjligheter att försvara vårt land och ett slut på könsdiskriminerande strukturer i vårt samhälle.

Veera Granroth.

vice ordförande.

Nicholas Kujala.

vice ordförande, Svensk Ungdom

ANDRA LÄSER