50 forskare och experter till regeringen i öppet brev: "Sätt lock på spridningen"

Ett stort antal finländska forskare och sakkunniga har skrivit under ett öppet brev till regeringen. Forskarna menar att det mest etiskt korrekta alternativet vore att kväva viruset så snabbt som möjligt.

Över 50 forskare och läkare har skrivit under ett öppet brev där de ger regeringen alternativ att komma ur coronakrisen.
En grupp på över 50 sakkunniga inom bland annat medicin och ekonomi har skrivit under ett öppet brev till Sanna Marins (SDP) regering där de föreslår ett annat sätt att gå vidare i coronakrisen. Ilta-Sanomat var först med att publicera brevet.
I brevet står det bland annat att det är möjligt att kväva viruset på fem veckor med tanke på hur läget ser ut just nu. Ur ett etiskt perspektiv vore det tillvägagångssättet rimligast, skriver forskarna.
–  Vi forskare och läkare har under en längre tid diskuterat den rådande coronaviruspandemin på Twitter och hur Finland borde ta sig ur krisen, säger Marjukka Myllärniemi, lungläkare och professor vid Helsingfors universitet, till SPT.
Myllärniemi är en av huvudskribenterna. Hon säger att syftet med det öppna brevet är att vidga diskussionen kring åtgärderna som föreslagits. Enligt henne har Finland hittills lyckats överraskande bra med åtgärderna.
–  Vi har så liten befolkning att det nu skulle vara läge att fortsätta bekämpa viruset så att man kan sätta tak på spridningen.
Myllärniemi säger att regeringen borde artikulera målet med åtgärderna tydligare. Hon tror ändå att forskarna till stor del delar samma linje som regeringen.
Forskargruppen vill till exempel inte att landet ska gå in för att försöka uppnå flockimmunitet.
–  Vår sjukvård har inte kapacitet att ta hand om alla potentiella patienter om man låter viruset spridas fritt, säger Myllärniemi.
Myllärniemi påminner att viruset är något man aldrig tidigare sett och därför måste man ta alla alternativ i beaktande för att kunna bekämpa det.
Enligt Myllärniemi ska brevet också publiceras på svenska och engelska.
Bland brevets skribenter finns förutom Myllärniemi också Antti Ripatti, professor i ekonomi vid Helsingfors universitet, Petri Lehenkari överläkare och professor vid Uleåborgs universitet, Tuuli Lappalainen, biträdande professor och filosofiedoktor vid Colombia University och vid New York Genome Center samt Pirta Hotulainen, docent i cellbiologi och neurovetenskap.
ANDRA LÄSER