ÅA får professur i handelsrätt till ny juristutbildning

Åbo Akademi har efter en lång kamp fått tillstånd att utbilda magistrar i juridik. Nu får akademin en donationsprofessur i handelsrätt som bedöms vara en förutsättning för att utbildningen ska kunna inledas som planerat.

Åbo Akademi får börja utbilda också magistrar i juridik, och får en donationsprofessur i handelsrätt.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
16.08.2022 13:11
Åbo Akademi fick i januari tillstånd att börja utbilda också magistrar i juridik. Hittills har rättigheten gällt enbart för en rättsnotarieutbildning, det vill säga till kandidatnivå.
Utbildningen är planerad att inledas på hösten om ett år. Åbo Akademi har uppgett att det behövs tre nya professurer för det utvidgade utbildningsprogrammet.
En av dem är en professur i handelsrätt med inriktning på utrikeshandel och kommersiell juridik. Stiftelsen för Åbo Akademi har i sommar fattat beslut om att finansiera en sådan donationsprofessur. Donationen gäller från augusti 2023 till slutet av juli 2028.
"Den utökade examensrätten medför också investeringar, och stiftelsen vill stödja utvecklingen genom att finansiera en donationsprofessur i handelsrätt över en femårsperiod", säger skattmästaren Lasse Svens i ett pressmeddelande.
I meddelandet skriver stiftelsen att den nya professuren är en förutsättning för att den utvidgade utbildningen ska kunna inledas som planerat.
Det handlar om en finansiering på sammanlagt 650 000 euro. Stiftelsen för Åbo Akademi understödde Åbo Akademi med totalt 13,6 miljoner euro i fjol.
Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt menar i pressmeddelandet att donationen visar att stiftelsen är lyhörd också för "hur denna utbildning kan stärka det svenska i Finland".

ANDRA LÄSER