Pastorn Dennis Svenfelt i Pedersöre vägrar samarbeta med kvinnor – kan bli av med prästkragen

På torsdag fattar domkapitlet i Borgå stift beslut om Dennis Svenfelt, församlingspastor i Pedersöre, ska fråntas sitt prästämbete. – Det är synnerligen ovanligt att man avkragar någon, säger Sixten Ekstrand, direktör på Kyrkans central för det svenska arbetet.

Pastorn Dennis Svedfelt fotograferad sommaren 2021. 
Heidi Herrmannheidi.hermann@hbl.fi
14.06.2022 19:48 UPPDATERAD 14.06.2022 21:38
Termen avkragning kommer från Sverige. Ordet kommer av att en person fråntas rätten att bära prästkragen, det vill säga symbolen för prästämbetet.
Enligt Sixten Ekstrand sker det ytterst sällan.
– Det är en form av disciplinär åtgärd. Det kan handla om teologiska orsaker, att man undervisar och lär på ett sätt som står i rak motsats till det som kyrkan står för. Eller om man blir dömd för ett synnerligen graverande brott kan det också komma ifråga, säger Ekstrand.
Enligt Ekstrand är det vanligare att en präst själv lämnar sitt ämbete, till exempel på grund av att prästen upplever att hen inte längre passar in i den kyrka som hen prästvigdes in i.
Församlingspastor Dennis Svenfelt står inför en eventuell avkragning eftersom han vägrat samarbeta med kvinnor i prästämbetet. Det är ovanligt nu för tiden, enligt Sixten Ekstrand.
– Det är en försvinnande liten del av prästerna som har den åsikten.
Dennis Svenfelt har blivit avstängd från sitt ämbete och arbetar som bäst som frivillig i en bibelskola i Etiopien, skriver Kyrkpressen
– Domkapitlet måste nu fatta beslut om Dennis Svenfelt fortsätter i präst­ämbetet eller om ämbetet för tillfället lyfts bort. Prövo­tiden och betänketiden kan inte vara längre än så här, säger biskop Bo-Göran Åstrand till Kyrkpressen.
Om Dennis Svenfelt fråntas prästämbetet kommer han inte att kunna utföra de uppgifter som hör till ämbetet, det vill säga döpa, dela ut nattvard, förrätta en begravning eller en vigsel. Predika får han göra med kyrkoherdens tillstånd.
– Det är helt klart att i det här fallet så har han, innan han blev prästvigd, lovat att samarbeta med präster av olika kön. Sen har han en kort tid efter sin prästvigning sagt att han inte kan stå för det där. Det betyder att han lovar en sak men inte fullföljer det. Men jag vill inte spekulera i vad domkapitlet borde göra, säger Sixten Ekstrand.
Avkragning är en sista åtgärd som föregås av diskussioner mellan de berörda och i det här fallet en tillfällig avstängning från prästämbetet i sex månader.
– Det är en form av disciplinär åtgärd som gett honom möjlighet att tänka efter och tänka igenom vad han vill med sitt prästämbete.
En aktuell fråga inom kyrkan är ifall församlingarna ska viga samkönade par. 

Kan en präst bli avkragad i framtiden om hen inte vill göra det?

– På den punkten har så gott som alla kyrkor som beslutat att viga samkönade par, valt att inte kräva att alla präster ska göra det. Istället ser man till att de som vill ha en sådan vigsel får det.
– I dagsläget är det så att inte ens alla som vill det kommer att kunna viga samkönade par, för de vigslarna är så få, säger Ekstrand som gissar att det handlar om 4-5 vigslar per år i Svenskfinland.
När kyrkomötet beslöt sig för att öppna prästämbetet för kvinnor år 1986 lade man till en så kallad kläm som sa att de som inte ville samarbeta med kvinnliga präster skulle slippa göra det. Den togs bort i början av 2000-talet.
– Sedan dess har det varit underförstått, och inte bara det utan klart för alla som ansöker om prästvigning, att man samarbetar med alla kolleger, oberoende av kön, säger Sixten Ekstrand.

ANDRA LÄSER