Nylänningarna släpper ut minst - kommunernas utsläpp minskade med över 7 procent i fjol

Mest minskade utsläppen från elanvändning där de sjönk med en femtedel. På invånarnivå är de regionala skillnaderna stora.

Vägtrafiken står för största delen av utsläppen i kommunerna. Arkivbild.
Kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskade med över 7 procent i fjol i jämförelse med året innan, informerar Finlands miljöcentral som hänvisar till förhandsuppgifter.
Mest minskade utsläppen från elanvändning där de sjönk med en femtedel. En övergång från fossila bränslen till vindkraft och minskad elförbrukning på grund av ett varmt år bidrog till att utsläppen minskade.
Enligt förhandsuppgifterna minskade utsläppen också inom andra sektorer. Fjärrvärme producerades allt oftare med biomassa, och många gick över från oljevärmen till andra uppvärmningsalternativ.
Dessutom minskade utsläppen från vägtrafiken i så gott som alla kommuner.

Coronan en orsak

"En del av nedgången kan förklaras av det exceptionella coronaåret", säger specialistforskaren Santtu Karhinen från Finlands miljöcentral i pressmeddelandet.
Enligt Karhinen går det inte direkt att utläsa vilken effekt coronaåret haft på utsläppen. Det går ändå att se effekten av undantagstillståndet bland annat i de utsläpp som kommer från elanvändning, båttrafik och industri.
En nedgång syns också i ett långtidsperspektiv. Under åren 2005–2020 har utsläppen minskat i så gott som alla Finlands kommuner. I genomsnitt minskade utsläppen med 24 procent.
Största delen av utsläppen i fjol orsakades av vägtrafik, jordbruk, fjärrvärme och elanvändning. Både vägtrafiken och jordbruket stod för över en femtedel av utsläppen.
Mängden utsläpp per invånare är mindre i de södra än i de norra delarna av landet. Skillnaderna är stora. Minst var utsläppen i Nyland och störst i Södra Österbotten.
Skillnaden förklaras bland annat av olikheter i näringsstrukturen, geografiska orsaker, väderförhållanden och vilket bränsle som används i fjärrvärme.
ANDRA LÄSER