Ett mellanår som visar vägen

Statens uttryckliga strävan angående utbildning efter grundskolan är att ungdomarna skall inleda sina studier tidigt, och genomföra dem fort. Staten vill, med minsta möjliga insats, få avkastning på placerade utbildningsmedel, så fort som möjligt.

14.06.2017 05:50
Därför har reglerna för antagning till högskolorna ändrats så att det är svårare att komma in på en ny utbildning på tredje stadiet, om du redan tidigare har tagit emot en studieplats på yrkeshögskola eller högskola.
Därför väljer uppskattningsvis upp till en tredjedel av årets studenter att inte söka någonstans alls. Det här för att det inte ska bli svårare för dem att komma in på ett utbildningsprogram de verkligen vill studera vid. Tanken är mycket lätt att omfatta.
Men det inte alltid så lätt att veta vilken bransch som verkligen intresserar. Av sig självt brukar det inte klarna och då är det bra att ha lite tid att känna efter. En folkhögskola erbjuder utmärkta ramar för, att på heltid bekanta sig med en viss bransch. På folkhögskolorna i Nyland erbjuds över ett dussin helårslinjer och kortare kurser där man under sakkunnig handledning får fördjupa sig i just det ämne man själv har valt. Erfarenhet visar att ett år på folkhögskola ofta har haft direkt avgörande betydelse för framtiden.
På folkhögskolan kan man dessutom bo på internat – ett bra första steg ut mot att bo i ett eget hem. Ett år på en folkhögskola försvårar inte heller inträde till en högskola. Man räknas fortfarande som "ny studerande" då man söker in för vidare studier.

Henrik Grönroos

Rektor, Västra Nylands folkhögskola

Henrik von Pfaler

Rektor, Borgå folkakademi

ANDRA LÄSER