Valet påverkar näringslivet

Utvecklingen i USA är viktig för Finland. Hillary Clinton uppfattas inte som företagsvänlig men hon är förutsägbar. Hela världen pratar om presidentvalet i USA, säger Kristiina Helenius, vd för Amcham Finland.

Lobbare. Enligt Kristiina Helenius på Amcham Finland ser amerikanska investerare oftast Finland som en del av Norden eller Nordeuropa.
01.11.2016 05:00 UPPDATERAD 06.11.2016 13:35
– Näringslivet funderar på vad som kommer att hända och gör egna bedömningar, säger Helenius.
Valet är viktigt eftersom USA är en supermakt och utgör en av de största marknaderna. Personen som leder USA ses av många, inklusive Helenius, som den mest inflytelserika personen i världen.
– Presidentens agerande kan ge stora direkta och indirekta effekter på den globala ekonomin.
USA är ett viktigt land för många finländska företag. Det oaktat är marknaden en svår nöt för våra inhemska företag att knäcka.
– Marknaden i USA är så sofistikerad och så konkurrensutsatt att det krävs mycket för att klara sig där, säger Helenius.
För de företag som lyckas skapas en referensmarknad som heter duga.
– Lyckas man i USA lyckas man även på andra håll.

Teknologin i fronten

Papper och papp är exempel på exportvaror från Finland till USA som varit viktiga genom åren. Helenius säger att flera finländska företag som presterat väl i USA den senaste tiden är teknologibolag.
Helenius nämner speciellt finans-, skol- och energiteknologi som områden där finländska företag utmärkt sig. Till exempel Wärtsilä, som verkar inom det sistnämnda, sysselsätter 560 personer i USA.
Få storföretag flaggar öppet för någon enskild presidentkandidat. Till exempel Wärtsilä gör det inte och inte heller ABB med 20 000 anställda i USA.
– Vi kommenterar inte politik, uppger ABB som svar på en direkt fråga om vem av de aktuella kandidaterna som skulle bli en bättre president.
Kristiina Helenius säger ändå att det är förvånansvärt många representanter i näringslivet som föredrar Hillary Clinton.
– Detta trots att hon och demokratiska partiet överlag inte ses som så marknads- och företagsvänliga som republikanerna, säger Helenius.
Kristiina Helenius tror att Clintons popularitet främst beror på två faktorer. Det ena är att Clinton, även om hon alltså inte uppfattas som företagsvänlig, ändå förstår företagens roll. Det andra, och kanske viktigaste, är att många företag vill ha stabilitet och förutsägbarhet.
– Det talar för Clinton eftersom hon ganska detaljerat sagt vilken politik hon vill föra, säger Helenius.
Kristiina Helenius lyfter därtill fram att Clinton har ett långt "track record". Med det syftar Helenius på politiska beslut som Clinton tidigare har tagit och som nu kan ge företagen en uppfattning om hur hon kommer att agera i framtiden.
Motkandidaten Donald Trump är en fastighetsmogul och har därför en stark koppling till affärsvärlden. Trump har däremot anklagats för att vara såväl rasistisk som nedlåtande mot kvinnor.
Under valkampanjen har han också gjort en hel del andra besynnerliga uttalanden. Till den kategorin räknas kanske att han vill bygga en lång, ogenomtränglig mur mot Mexico.
– Trump är en fullständig överraskning. Det är helt omöjligt att veta vad han kommer att göra om han blir vald, säger Helenius.
Amcham Finland jobbar för att öka utländska investeringar i Finland. Kristiina Helenius säger att vi i Finland, som är en liten marknad, måste vara mycket aktiva för att locka amerikanska investerare.
Helenius menar att Finland i investerarnas ögon ses som en del av en större helhet, till exempel Norden eller Nordeuropa. Hon säger att amerikanska företag som vill satsa tar ett beslut att gå in i området som helhet.
– Och då gäller det för Finland att kunna motivera varför det regionala huvudkontoret ska placeras här, säger hon.
Tillbaka till HBL Special: Allt om presidentvalet

Lobbar för ökad konkurrenskraft

Amcham Finland är ett internationellt affärsnätverk med egna kontor i Helsingfors och New York.
Organisationens mål är att öka Finlands konkurrenskraft. De jobbar och lobbar för att locka utländska investeringar till Finland och för att det ska tas väl hand om de investeringar som redan har gjorts.
Amcham Finland strävar inte efter vinst. Verksamheten finansieras av de drygt 400 medlemmarna.
Mera än 95 procent av medlemmarna är företag, däribland till exempel Nokia, Facebook, F-Secure och Wärtsilä. Bland medlemmarna hittas också en del skolor (eller bolag som ägs av skolorna) som till exempel Aalto universitet, Hanken och Vasa universitet.

ANDRA LÄSER