Politisk mognad i kristid

Finland lägger räls som för in landet i Nato. Men det handlar inte om att "smita" in – det är tjuven Putin som gör tillfället, och förvandlar Natooptionen till ett trumfkort.

Utan rysk aggression hade Finlands Natooption gällt i en överskådlig framtid. Nu lär presidenten, statsministern, riksdagen och partiledarna metodiskt jobba för ett Natomedlemskap.
Finländsk politik uppvisar sedan den 24 februari en imponerande mognad.
ANDRA LÄSER