Många klagomål skickar nytt Degerökvarter till domstolen

Två föreningar och nio privatpersoner har tagit Degerös spårvagnsdepå och bostäderna ovanpå den till förvaltningsdomstolen i Helsingfors.

I höstas träffade HBL Elmeri Salo i närheten av det planerade kvarteret med spårvagnsdepå och bostäder. Han tyckte att de nya spårvagnarna hellre kunde ha sin ändhållplats i Kronbergsstranden än nära skogspartiet, där han brukar rasta hunden.
Sofia Holmlund
26.05.2021 15:40
Helsingfors stad blir försenad med att bygga sitt kombinerade kvarter med bostäder och spårvagnsdepå på Degerö. Förseningen beror inte på att flera parter nyligen överklagat stadsfullmäktiges beslut om det så kallade hybridkvarteret. Staden hade förberett sig på att fallet kan gå till domstol.
– Det tog längre tid att göra referensplanen och utredningarna än tänkt, säger teamchefen Anu Kuutti på Helsingfors stad.
Kronbroarna var tänkta att stå klara 2026, men tidsplanen har justerats så att de kan stå klara 2027. Precis på samma sätt har det också gått med depån och kvarteret, som nu också kan bli klara först 2027.

"Suktar efter Vårdö"

De som överklagat hybridkvarteret är stadsdelsföreningen Laajasalo-Degerö Seura, Degerö Egnahemsförening och nio privatpersoner. Degerö-sällskapet anser att planerna strider mot markanvändnings- och bygglagen.
Enligt stadsdelsföreningen borde staden ha beaktat generalplanen då beslutet fattades. I föreningen är man också orolig för att kvarteret byggs på ett viktigt kulturområde där det finns både en idrottspark och ett friluftsområde som är viktiga för de boende.
– Min personliga åsikt är att staden vill ha depån eftersom man suktar efter att få bygga ut Vårdö, säger Osmo Rantakari, ordförande för föreningen Laajasalo-Degerö Seura.
Han menar att staden i framtiden vill att spårvagnar ska gå via Vårdö ända fram till Nordsjö. Rantakari hänvisar till den stora depå som ska byggas i Kasåkern.
– Den får likadana spårvagnar. Det låter dåraktigt att bygga två depåer inom en radie på fyra kilometer.
Stadsdelsföreningen anser att spårvägen i stället borde förenas med Spårjokern, eftersom trafiken till arbetsplatserna går i andra riktningar än mot centrum av Helsingfors.
Man vill inte alls ha någon depå på Rävsundsvägen, utan tycker att det räcker med den som byggs i Kasåkern.
"På så sätt får Helsingfors stad en betydande besparning då underhållet för och förvaringen av Spårjokerns och Kronbroarnas spårvagnar sker i samma depå", skriver föreningen på sin webbplats.

Längre till hållplatsen

Hybridkvarteret hänger ihop med det stora projektet Kronbroarna. Över dem ska spårvagnar gå, och de här fordonen behöver en depå där de kan servas och parkeras.
Tidigare i vår beslöts det att den nya spårvägen kortas av redan vid köpcentret i Uppby på Degerö. Huruvida den sista sträckan fortsätter mot Olspåret och Ilomäkivägen klarnar senare.
Enligt Anu Kuutti betyder det kortare spåret att spårvagnarna till en början rullar in till depån via Rävsundsvägen. Att ändhållplatsen nu byggs på Degerövägen betyder att det blir längre väg att gå för invånarna i hybridkvarteret. Enligt den tidigare tanken skulle ändhållplatsen ha legat närmare.

ANDRA LÄSER