Staten och kommunerna överens om finansiering av Finlandsbanan och Åbotåget

Staten och kommunerna har kommit överens om att grunda projektbolag för planeringen av snabba tågförbindelser norrut och västerut från Helsingfors. I öst hoppas Borgå på en liknande lösning.

Snart kan planeringen av Entimmeståget till Åbo och Finlandsbanan börja på allvar. Kommunerna och staten lägger in flera hundra miljoner euro i planeringen och hoppas på saftiga bidrag från EU.
Mikael Piippo/SPT
14.02.2020 08:21 UPPDATERAD 14.02.2020 19:06
Järnvägsprojekten Finlandsbanan och Entimmeståget tog ett steg framåt på fredagen när Kommunikationsministeriet meddelade att staten och ett flertal kommuner kommit överens om att bilda projektbolag för planeringen av järnvägslinjerna.
Det ska bildas separata projektbolag för den så kallade Finlandsbanan, som ska gå från Helsingfors till Tammerfors och vidare norrut, och för den planerade snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo.
Projektbolagen grundas uttryckligen för planeringen av järnvägsprojekten. Inga byggbeslut har fattats. Järnvägsprojektens sammanlagda byggkostnader uppskattas vara flera miljarder euro.

Projektstöd från EU möjligt

Staten satsar sammanlagt drygt 118 miljoner euro på de två planeringsprojekten och kommunerna står för resten av den totala summan på 225 miljoner euro. Dessutom kommer man att ansöka om finansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa vid Europeiska unionen.
– Tack vare överenskommelsen kan vi ansöka om EU-projektstöd redan i den ansökningsomgång som pågår fram till slutet av februari, säger kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) i ett pressmeddelande.
I Finlandsbanans projektbolag medverkar staten, det statliga bolaget Finavia och tjugo städer eller kommuner. I projektbolaget för projektet Entimmeståget medverkar staten och sju städer eller kommuner.
Avtalet måste ännu godkännas av statens, kommunernas och Finavias beslutsfattande organ.

Minna Arve: Det är en stor satsning

I Åbo är stadsdirektör Minna Arve nöjd över att planeringen av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo framskrider. Förbindelsen har varit ett av Åbo stads spetsprojekt i flera år.
Planeringen av det så kallade entimmeståget beräknas kosta 75 miljoner euro. Åbo pumpar in 10,25 miljoner euro i det nya projektbolaget.
– Entimmestågets betydelse för hela södra Finland är så stor att vi gärna är med. För vår del handlar det naturligtvis om en stor summa men vi tänker oss att det här leder till att banan faktiskt byggs, säger Arve.
Åbo stadsdirektör Minna Arve säger att bangårdsområdet i Åbo kan börja byggas om redan innan planeringen av den snabba tågförbindelsen Helsingfors och Åbo är färdig.

Åbo vill redan börja bygga

Arve medger att den överenskomna modellen inte infriar alla Åbo stads förhoppningar, men den är en bra början.
– Vi skulle gärna redan ha ett beslut om byggandet av tågsträckan, men redan det här är ett stort steg framåt.
Arve påpekar att alla delar av tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo inte nödvändigtvis behöver vänta på att planeringen av det snabba tåget blir klar. Planerna på stadsbanan i Esbo och på en ombyggnad av bangården invid Åbo centralstation är redan i ett sådant skede att de kan förverkligas innan planeringen av hela sträckan är färdig.

Vasa satsar en miljon

Också i Österbotten är man glad över att järnvägsprojektens planering framskrider. Landskapsdirektör Kaj Suomela vid Österbottens förbund säger att det är bra att Vasa är med i Finlandsbanans projektbolag.
Kaj Suomela, landskapsdirektör vid Österbottens förbund, är glad över de nya projektbolagen eftersom de möjliggör EU-finansiering till järnvägsprojekten. – För att få pengar till infrastrukturprojekt behövs en plan, och den biten faller nu på plats.
– Vi har jobbat för en stambana med avstickare till Björneborg och Vasa redan länge. Det blir lätt så att diskussionen närmast kretsar kring en entimmesförbindelse mellan Helsingfors och Tammerfors.
Vasa finansierar Finlandsbanans projektbolag med 950 000 euro. Suomela betonar vikten av att järnvägsavsnittet mellan Seinäjoki och Vasa uppdateras, även om sträckan inte hör till stambanan mellan Helsingfors och Uleåborg.
– Vi arbetar för en förbindelseled för människor och gods som går till Vasa och vidare med färja till Umeå, och sedan till andra delar av Sverige. Vi ser inte Vasa som någon återvändsgränd.
Den nya Kvarkenfärjan som ska trafikera rutten Vasa-Umeå beräknas bli färdig våren 2021. Fartyget byggs i Raumo.

Borgå hoppas på tredje projektbolag

I fredags meddelade Kommunikationsministeriet också att man påbörjat en utredning av en snabb tågförbindelse österut från Helsingfors. Enligt ministeriet är planen att utredningen blir färdig under våren.
I augusti sade Borgå stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula till tidningen Östnyland att ett projektbolag för en snabb tågförbindelse österut från Helsingfors bör grundas samtidigt med projektbolagen för övriga järnvägsprojekt. Nu får Borgå och östra Finland i stället nöja sig med en utredning.
– Det är synd, men jag förstår att alla projekt som gäller tågförbindelser är stora och att det är nödvändigt med prioriteringar. Statsmakten har nu beslutat att prioritera förbindelserna västerut och norrut från Helsingfors, säger Ujula.
– Men nu när man har fattat beslut om dessa två bolag tror jag att vi har goda möjligheter att diskutera också ett bolag för projektet Östbanan. Jag är ganska säker på att ministeriets utredning kommer att bevisa det vi tror, att det behövs en förbindelse via Borgå.

Borgå kan satsa flera miljoner

Ujula säger att Borgå är redo att satsa flera miljoner euro i ett projektbolag för planeringen av en snabb tågförbindelse österut från Helsingfors.
– Det är svårt att ge en exakt summa i det här skedet eftersom det beror på vilka städer och kommuner som skulle vara med i bolaget och på vilken linjedragning som blir aktuell, säger Ujula.
Två miljoner euro har redan reserverats för projektet Östbanan i stadens budget för år 2020.

Finlandsbanans projektbolag

Kostnaderna för planeringen av Finlandsbanan beräknas uppgå till 150 miljoner euro. Projektbolaget finansieras av följade parter:
Finska staten, andel 51 procent eller 78,90 miljoner euro.
Finavia Abp, 16,00 miljoner euro.
Helsingfors stad, 22,20 miljoner euro.
Tammerfors stad, 11,10 miljoner euro.
Vanda stad, 11,10 miljoner euro.
Uleåborgs stad, 0,90 miljoner euro.
Jyväskylä stad, 1,98 miljoner euro.
Lahtis stad, 3,37 miljoner euro.
Björneborgs stad, 1,19 miljoner euro.
Vasa stad, 0,95 miljoner euro.
Tavastehus stad, 1,89 miljoner euro.
Seinäjoki stad, 0,88 miljoner euro.
Nokia stad, 0,47 miljoner euro.
Ylöjärvi stad, 0,46 miljoner euro.
Kangasala stad, andel 0,44 miljoner euro.
Riihimäki stad, 0,81 miljoner euro.
Lempäälä kommun, 0,65 miljoner euro.
Pirkkala kommun, 0,27 miljoner euro.
Akaa stad, 0,47 miljoner euro.
Janakkala kommun, 0,46 miljoner euro.
Orivesi stad, 0,13 miljoner euro.
Vesilahti kommun, 0,06 miljoner euro.

Projektbolaget Entimmeståget till Åbo

Kostnaderna för planering uppskattas bli drygt 75 miljoner euro. Projektbolaget finansieras av följande parter:
Finska staten, andel 51 procent eller 39,45 miljoner euro.
Åbo stad, 10,25 miljoner euro.
Esbo stad, 10,25 miljoner euro.
Helsingfors stad, 5,80 miljoner euro.
Salo stad, 3,74 miljoner euro.
Lojo stad, 3,74 miljoner euro.
Vichtis kommun, 3,74 miljoner euro.
Kyrkslätt kommun, 0,38 miljoner euro.

ANDRA LÄSER