Medborgarinitiativ om att uppdatera abortlagstiftningen i Finland har samlat in 50 000 underskrifter

Över 50 000 personer kräver att abortlagen i Finland ska ses över så att den bygger på fri vilja.

Ett medborgarinitiativ om friare abortlagstiftning har samlat över 50 000 namn.
Medborgarinitiativet Egenvilja2020 har samlat ihop mer än de 50 000 underskrifter som krävs för att initiativet ska behandlas i riksdagen. Målet för kampanjen är att Finlands abortlagstiftning ska uppdateras så att det ska bli enklare att besluta själv om att avsluta en graviditet.
Finlands nuvarande abortlagstiftning beskrivs som en av de striktaste i Europa, och lagen från 1970-talet som föråldrad. Lagen förutsätter särskilda skäl och separata utlåtanden från två läkare.
"Situationen kan vara förödmjukande för den som begär abort när läkaren bedömer och kanske också kritiserar hens livssituation och val", står det i motiveringen.

ANDRA LÄSER