Straff åt den som hjälper?

En rättfärdig lagstiftning kan inte bygga på främlingshat.

De hemska och oförsvarbara knivmorden i Åbo har gett upphov till en hätsk och osaklig debatt – inte endast i sociala medier – utan även bland landets mest inflytelserika politiker. Ministeruttalandet att man borde döma dem till straff som hjälper dem som fått back på sin asylansökan ger anledning att notera vissa stadganden i vår strafflag (SL). Årtalen anger när stadgandet fått sin nuvarande utformning.
Den som hjälper en person som begått ett brott att undkomma kan dömas till böter eller högst ett år fängelse. SL 15:11 – 1998.
En fånge som rymmer kan dömas till böter eller högst ett år fängelse. SL 16:16 – 1998.
Den som hjälper en fånge att fly eller hindrar ett fasttagande kan dömas till böter eller högst två år fängelse. SL 16:15 – 2014.
Den som på något annat sätt hjälper en fånge som flytt till exempel genom att ge mat eller husrum kan inte straffas.
Om en krigsfånge flyr kan han få endast disciplinärt straff. Samma gäller den som hjälper krigsfånge fly. SL 45:25 och 26 – 2000.
Den som hjälper en krigsfånge som har flytt kan inte straffas.
Att hjälpa en person som kommit in i landet fastän pappren inte är i ordning är inte straffbart. Det är inte heller straffbart att hjälpa en person som ansökt om asyl, men fått ett negativt avgörande.
Nu vill flera politiska ledare med inrikesminister Paula Risikko (Saml) i spetsen att det skall bli straffbart hjälpa dem som fått ett negativt avgörande på sin asylansökan. Nämnas bör att den vars asylansökan definitivt avslagits inte har rätt bo kvar i flyktingförläggning, inte rätt till ekonomiskt stöd från samhället, inte rätt gå i skola eller rätt att jobba.
Att införa ett lagbud enligt vilket den som hjälper en asylsökande som fått back och som förmodligen inte kände till vad vår utlänningslag stadgar om beviljande av asyl då hen beslöt komma hit är i strid med de principer som gäller hjälp åt andra personer som kommit i konflikt med samhället och därför är i utsatt situation. En rättfärdig lagstiftning kan inte bygga på främlingshat.

Leo R. Hertzberg

vicehäradshövding, Helsingfors

ANDRA LÄSER