På jakt efter detaljer: vilken färg har den vaggande säden?

Sakari Ylivuori grunnar på varför två kompositioner till samma text har en väsentlig skillnad. Svar på mysteriet söker han såväl på nätet som i Ainolas bokhylla.

I år fyller Kungliga Musikaliska Akademien 250 år, och som en del av jubileumsåret publiceras varje månad en biografi över en svensk tonsättare. Utgåvan är digital och kan laddas ner gratis från Akademiens hemsida. Februaribiografin var av intresse även ur finländsk synvinkel, för månadens svenska tonsättare var född och uppvuxen i Helsingfors, där han började sina musikstudier (med Erkki Melartin som kompositionslärare) och även organiserade sin första kompositionskonsert 1914. Tonsättaren i fråga är Moses Pergament (1893–1977), som flyttade till Stockholm 1915 och fick svenskt medborgarskap tre år senare.
ANDRA LÄSER