Historisk krislag klubbad i svenska riksdagen

Svenska regeringen får på lördag ökad makt för att snabbt begränsa virusspridning. Men den öppnar inte för beslut om utegångsförbud.

Riksdagen har klubbat en lagändring som ger regeringen ökade maktbefogenheter för att hindra spridning av coronaviruset.
Peter Wallberg/TT
Lars Larsson/TT
16.04.2020 19:30 UPPDATERAD 16.04.2020 19:31
Svenska riksdagen har, efter det att regeringen tvingats backa en del från sitt första förslag, sagt ja till en historisk lagändring som ökar regeringens befogenheter i kampen mot coronasmittan.
Moderatledaren Ulf Kristersson, som varit en av de starkaste kritikerna till regeringens första utkast till lag, säger att han nu inte ser några risker för att regeringen ska missbruka den makt som den nu ges.
– Nej, inte nu längre. Det var ett slarvigt förslag de kom med först, men vi rättade till det rätt rejält. Jag är inte orolig längre, säger Kristersson.
Socialminister Lena Hallengren (S) konstaterar att riksdagen har snävat in vad regeringen kan göra.
– Nu måste vi titta på vad utrymmet är, säger Hallengren men vill för dagen, före analys, inte bedöma om lagen blivit något helt annat än vad regeringen tänkt sig.
Men hon säger att lagändringen ger regeringen möjligheter att, till exempel, snabbt stänga verksamheter om de som är ansvariga för dem inte följer rekommendationer mot smittspridning.
Lagändringen i smittskyddslagen gör att svenska regeringen, utan att först vända sig till riksdagen, kan utfärda föreskrifter om att till exempel tillfälligt begränsa folksamlingar eller tillfälligt stänga hamnar, flygplatser, järnvägsstationer, köpcentrum, restauranger, sportanläggningar och bibliotek.
Regeringen kan även fatta beslut om att omfördela läkemedel, skyddsmaterial och annan medicinsk utrustning mellan olika vårdgivare, kommuner och regioner.

Ej utegångsförbud

Däremot får eventuella kommande föreskrifter inte utformas så att de strider mot fri- och rättigheter som skyddas i grundlagen. Det betyder bland annat att regeringen inte kan fatta beslut om utegångsförbud, som införts i andra länder, eller om karantän av hela samhällen. Sådana åtgärder kan enbart riksdagen besluta om genom lag, står det i socialutskottets betänkande om lagändringen.
Regeringens nya befogenheter ska träda i kraft den 18 april och gälla till och med slutet av juni.
De utökade befogenheterna motiveras med att det på mycket kort sikt kan uppkomma stora svårigheter att med snabba, adekvata och nödvändiga åtgärder möta de utmaningar som spridningen av det virus som orsakar covid-19 innebär.

ANDRA LÄSER