Li Andersson sågar utspel om skolnedskärning: ”Djup brist på vetande”

Li Andersson inledde raden av sonderingssamtal med Petteri Orpo, och kom med en bredsida mot Finansministeriets utspel om nedskärningar i yrkesskolan.

Li Andersson träffade regeringssonderaren Petteri Orpo i riksdagen på fredagen. De talade särskilt om skolornas behöv, och Orpo var nöjd med att få en lägesbild kring grundskolorna. Andersson upplevde inte att partierna närmat sig i ekonomiska frågor.
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
21.04.2023 15:59
Vänsterförbundet var första partiet som marscherade in till egna samtal med regeringssonderaren Petteri Orpo (Saml).
Med Li Andersson, som är undervisningsminister tills en ny regering utsetts, diskuterade Orpo särskilt skola och utbildning.
Samtidigt har Finansministeriets budgetchef Mika Niemelä gått ut i Yle och flaggat för att skära i yrkesutbildningen.
Budgetchefen Mika Niemelä anser i intervjun att yrkesutbildningarna kunde återgå till att vara tvååriga i stället för treåriga.
Andersson motsätter sig skolnedskärningar, och sade att hon påtalade budgetchefens uttalande i sitt samtal med Orpo.
– Vi diskuterade yrkesutbildningen, med anledning av budgetchefens uttalanden, som tyder på en djup brist på bättre vetande, säger Andersson.
– Finansministeriets tjänstemän får gärna besöka Undervisnings- och kulturministeriet och bekanta sig med hur den finländska yrkesutbildningen fungerar.
Andersson säger att yrkesutbildningen redan nu baserar sig på kunskapsnivå.
– Det betyder att den som har ett tidigare kunnande kan avlägga en yrkesexamen på 1,5 år redan nu, om man har kompetensen som krävs. Det finns inte någon spikad tidsperiod man ska sitta i skolan, säger Andersson.
– De allmänbildande studierna hör också till yrkesskolan. Det är många decennier sedan man senast trodde att arbetare inte behöver några kunskaper om samhälle eller språk.
Niemelä har fått kritik också för att han motiverat sitt utspel med att väldigt få med yrkesexamen söker sig vidare till universitet.

Arga rektorer

En motivering för den treåriga utbildningen är att få möjlighet att bygga på med högre utbildning.
Men yrkeshögskolorna är också högre utbildning, och där kommer rentav hälften av de studerande från yrkesskolorna i syfte att bygga på med högre utbildning.
”Finansministeriets okunskap hotar bli dyr”, skriver yrkeshögskolornas rektorer i en gemensam skrivelse.
”Som en hälsning till Finansministeriet: Det finns faktiskt två högskolesektorer: Universiteten och yrkeshögskolorna. I yrkeshögskolorna har omkring hälften av de sökande en bakgrund i yrkesutbildningen.

Orpo: ”Närmare jämfört med valdebatten”

Om sonderingssamtalet sade Andersson att det alltjämt är osannolikt att Vänsterförbundet är med i regeringen, om inte Samlingspartiet avviker från sina nedskärningskrav. Samlingspartiet anser att sex miljarder bör anpassas under en valperiod.
– Vi har inte sett några tecken på att Samlingspartiets syn på saken skulle ha ändrats i det här skedet.
Orpo kommenterar inte sina tankar om regeringsunderlaget, men var nöjd med samtalet med VF, särskilt om utbildningen och vilka behov som finns inom grundskolan.
Orpo fick frågan om partierna alls närmat sig varann.
– Vi var närmare än striderna under valdebatten.
Orpo kommer på måndag och tisdag att fortsätta samtal med varje enskilt parti och ställa fler frågor för att utröna sitt regeringsunderlag.

Så träffar Orpo partierna

På fredagen träffade Orpo Vänsterförbundet
Måndag: Rörelse Nu, Svenska riksdagsgruppen, De Gröna och SDP.
Tisdag: Centern, KD och Sannfinländarna.
Petteri Orpo har sagt att han siktar på att meddela vilken regeringsunderlag han bjuder in till regeringsförhandlingar omkring valborg.

ANDRA LÄSER